Historici objevili vzácné kresby fresek

Historikům Vlastivědného muzea v Olomouci se podařil výjimečný objev. Při rekonstrukci budovy a inventuře sbírek nalezli neznámé kresby slavných malířů Josefa Winterhaldera a Paula Trogera. Hodnotu uměleckých děl odhadují na sedm milionů korun.

Vzácný nález obsahuje devětatřicet pozdě barokních kreseb, návrhů a skic. Přestože nejsou podepsány, na některých jsou malířovy rukopisné poznámky.

„K některým kresbám se nám podařilo dohledat, že jsou to buď kopie jiných uměleckých děl - například u Jeana Babtisty Grezleho je to kresba sedící ženy, nebo jsou to díla, která nalézáme namalovaná ve významných chrámech, například v Brně nebo ve Znojmě,“ uvedl vedoucí Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci Filip Hradil.

„Děláme inventury všech sbírkových předmětů. Pokud si k té inventuře přizveme odborníky, jsou schopni k obrázkům přiřadit i konkrétní jméno. Pak už to nejsou obrázky, ale umělecká díla,“ dodal ředitel Vlastivědného muzea Břetislav Holásek.

Josef Winterhalder mladší byl jedním z nejvýznamějších moravských malířů druhé poloviny 18. století. Vytvořil řadu fresek a oltářních obrazů.

„Díky těmto kresbám rozšiřujeme povědomí o dílech, které známe ve finální podobě, ale neznáme přípravnou stránku, takže v tomhle směru je to bohaté rozšíření poznání jeho tvorby,“ komentoval nález Tomáš Valeš z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky.

Soubor obsahuje i další díla zatím neurčených autorů. Unikátní soubor kreseb veřejnost poprvé uvidí na jaře příštího roku, a to v nově opraveném interiéru muzea.

Doba, kdy budou vystavené, je však kvůli jejich zachování omezena maximálně na šest týdnů. Lidé z mueza očekávájí velký zájem odborníků.

Podle ředitele muzea to není objev poslední. A to vzhledem k velikosti sbírek, ve kterých je na milion předmětů.