Ochotníci z Poběžovic sehráli v derniéře Dobu kamennou

19. listopad si zvolili ochotníci z Poběžovic pro derniéru divadelní hry Pavla Němce Doba kamenná. Premiéra ve zcela zaplněném kinosále se konala letos 23. dubna, od té doby následovalo dalších jedenáct repríz. Úsměvná divadelní hra dokazuje, že se lidé od doby kamenné povahově vůbec nezměnili. Premiéra nové hry je plánovaná na březen příštího roku.