Havířov chce zvýšit bezpečnost v problémových lokalitách

Havířov - V Havířově se opět jednalo o bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. Na prvním jednání v polovině září se zástupci policie, města a vlastník bytů - společnost RPG, shodli na několika bezpečnostních opatřeních. Dnes hodnotili, jestli plní svou funkci – snížení kriminality. Podle primátora města se situace ve městě stabilizovala.

Krádeže, loupežná přepadení nebo hlasitá hudba dlouho do noci. Taková je podle místních situace v Havířově Šumbarku a Prostřední Suché. Město na stížnosti občanů zareagovalo před třemi měsíci. Spolu s policií a společností RPG přijalo několik opatření. Mimo jiné zákaz nočního provozu rychlých občerstvení nebo namátkové kontroly bytů. „Za uplynulé tři měsíce jsme v našem bytovém fondu nejen v Havířově provedli zhruba tisícovku kontrol a bylo odhaleno několik desítek případů, kdy v bytě bydlelo více osob, než bylo nahlášeno,“ uvedl mluvčí RPG Real Estate Petr Handl.

Město dále pracuje na rozšiřování kamerového systému, aby policie případně mohla záběry z kamer použít jako důkazní materiál. „Samozřejmě budeme pokračovat v realizaci opatření ze strany města. 19. prosince otevřem dvě detašovaná pracoviště městské policie v problémových lokalitách Šumbarku a Prostřední Suché,“ vyjádřil se primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk. Vedení města ale kritizuje klesající počet státních policistů. Za posledního čtvrt roku se jejich počet snížil o dalších deset. Do plného stavu tak Policii ČR jen v Havířově chybí 42 mužů.