Janottova vila se opravuje

V Opavě začala rekonstrukce Janottovy vily. Opravu rodinného sídla podnikatele Janotty, které dnes slouží jako Ústřední knihovna Slezského zemského muzea, zaplatí dvacetimilionová dotace ministerstva kultury. Rekonstrukce má zlepšit podmínky provozu knihovny a zachránit vzácnou sbírku.

Bourání nepůvodních zdí, výměnu oken a opravu zničené fasády čeká cenná architektonická stavba. Knihovníky vystřídali v Janottově vile dělníci. Hlavním cílem rekonstrukce je lepší využití historické budovy pro potřeby Ústřední knihovny Slezského zemského muzea.

„Objekt někdejší Janotovy vily byl v natolik špatném technickém stavu, že rekonstrukce byla nezbytná. Vybudujeme novou badatelnu a zejména nové depozitární sály, které umožní uložení podstatné části fondů knihovny,“ uvedl ředitel Slezského zemského muzea Antonín Šimčík.

Opravy by také měly vilu co nejvíce přiblížit jejímu původnímu vzhledu z 19. století. „Po předchozích, ne vždy citlivých zásazích, už sice nikdy nedosáhneme té elegance a krásy, která byla objektu vlastní v době jeho vzniku, ale pokusíme se alespoň rekonstruovat fasádu,“ vysvětloval Šimčík.

Změny, které oprava přinese, ocení i sami čtenáři, kteří služeb knihovny využívají. Knihy budou na rozdíl od dřívější praxe, kdy fungoval objednávkový systém a čtenáři museli vybrané tituly objednat den předem, ihned k k dispozici. „Knihy jsme museli donášet ze sousedních budov,“ uvedla vedoucí Ústřední knihovny Slezského zemského muzea Jitka Štěrbová.

Oprava pomůže zachránit i unikátní sbírku takzvaných silesiak, které v současném depozitáři trpí.

„Jsou to knížky vydané ve Slezsku, od slezských autorů, tématicky pojednávající o Slezsku. V našem fondu jich máme asi pětatřicet tisíc,“ řekla Štěrbová.

Opravy Janotovy vily potrvají rok. První čtenáři by se sem mohli vrátit na podzim roku 2012.