Valašské Meziříčí chce motivovat lidi zapojené do veřejné služby

Valašské Meziříčí - Motivovat lidi, kteří vykonávají veřejnou službu, se rozhodla radnice ve Valašském Meziříčí. Dlouhodobě nezaměstnaní teď musí odpracovat minimálně 20 hodin měsíčně, aby jim nebyl snížen příspěvek na živobytí na částku 2020,- korun. Tuto práci musí vykonávat, na rozdíl od veřejně prospěšných prací, zadarmo. Ti, kdo se osvědčí, mohou po půl roce pracovat za peníze, slibuje radnice.

Plán Ministerstva práce a sociálních věcí zaměstnat ve veřejné službě 50 tisíc lidí, nevidí odborníci reálně. Podle mluvčí Úřadu práce Zlínského kraje Miriam Majdyšové by to znamenalo jen na východě Moravy zaměstnat takto asi 7 tisíc lidí. V současné době má Úřad práce smlouvu se 70 obcemi a institucemi o veřejné službě. Požadavek je přitom jen asi na 260 pracovních míst. Přesto je problém lidi do veřejné služby zapojovat, lidé se raději nechávají z evidence Úřadů práce vyřazovat. „Zřejmě někteří z nich pracují načerno,“ spekuluje Miriam Majdyšová.

Je Valašské Meziříčí vzorem pro ostatní obce?

Ve městě je asi 1200 nezaměstnaných, z toho 400 lidí by mohlo vykonávat veřejnou službu. Radnici se přesto podařilo získat jen asi 20 lidí, kteří se při práci střídají. Radnice by přitom byla schopna zajistit práci pro více lidí, snaží se proto zejména dlouhodobě nezaměstnané motivovat příslibem postupného získání veřejně prospěšné práce. A za tu už by lidé dostali zaplaceno.

V Jihomoravském kraji podobný motivační program neexistuje. „Pokud by lidé vykonávali tutéž práci, přičemž jedni zdarma a druzí za peníze, asi bychom byli terčem kritiky,“ dívá se na podobnou aktivitu poněkud skepticky ředitel jihomoravského Úřadu práce Jan Marek.

Cílem veřejné služby je, aby ji lidé vykonávali s určitou perspektivou. Tou je u naprosté většiny lidí, kteří přišli o práci, nalezení vhodného zaměstnání. „Protože veřejně prospěšné práce jsou krátkodobou pracovní příležitostí, není naším cílem lidi formou veřejné služby dlouhodobě motivovat k získání místa na veřejně prospěšných pracích. To může být motivační pouze pro relativně úzkou a specifickou skupinu,“ vysvětluje Marek. „Pro úzkou skupinu lidí přesto může být i transformace z veřejné služby na veřejně prospěšné práce přínosem,“ nezavrhuje zcela zvolený způsob motivace Jan Marek.

Jihomoravský Úřad práce nabízí obcím funkci koordinátorů

Aby obcím usnadnili činnost spojenou s organizováním veřejné služby, nabízí Úřad práce podporu při zřízení funkce koordinátora. „Je to vhodná osoba z řad nezaměstnaných, která na žádost obce bude formou veřejně prospěšných prací vykonávat činnosti spojené s organizací, koordinací a administrací veřejné služby, čili stane se zaměstnancem obce. Takového koordinátora jsme schopni podpořit až částkou 15000,- Kč měsíčně po dobu minimálně 6, maximálně pak 12 měsíců,“ nabízí ředitel Úřadu práce Marek. Jestli bude tato podpora v praxi fungovat, to se uvidí nejdříve za 3 měsíce.