Plynovod napříč Moravou má souhlas ministerstva

Ostrava - Zelená pro stavbu páteřního plynovodu z jižní Moravy na Ostravsko. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlas pro trasu plynovodu Moravia, který by měl zajistit vyšší energetickou nezávislost severní Moravy. Investor ale bude muset splnit přísnější podmínky pro průchod plynovodu chráněnými oblastmi Poodří a Morávky.

Zemní plyn - zatímco pro běžnou spotřebu v domácnostech ho má severní Morava dostatek, pro průmyslové použití jeho dodávky nestačí. Nový plynovod by měl tuto mezeru zaplnit. „Vybudování plynovodu Moravia by mohlo být i významným příspěvkem k zajištění ekologicky nejpřijatelnějšího zdroje pro průmysl ve Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji,“ tvrdí mluvčí společnosti Net4Gas Milan Řepka. I odborníci souhlasí s tím, že realizace tohoto projektu je z tohoto hlediska velice důležitá. Plynovod bude mít délku 270 kilometrů a povede z jihomoravských Tvrdonic do Libhoště na Novojičínsku, kde se rozdělí na dvě větve do Hatě a Třanovic. Tam se napojí na už vybudovanou část k polským hranicím.

 

Trasa nového plynovodu kopíruje už dříve vybudované potrubí. To je také důvod, proč žádný z desítek oslovených úřadů neměl zásadní námitky proti stavbě. „Odbor životního prostředí krajského úřadu vydal stanovisko v tom smyslu, že záměr nebude mít významný vliv na lokality Natura 2000,“ potvrdil Jan Filgas. Na území Moravskoslezského kraje křižuje plynovod chráněné lokality Poodří a Morávky. Ani jejich správci proti stavbě neprotestují, požadují ale vyšší úroveň ochrany. Názor převzalo i ministerstvo životního prostředí. „V případě soustavy Natura 2000 by měly být stavební činnosti v okolí vodních toků, slepých ramen, tůní nebo mokřadů prováděny mimo období rozmnožování ryb a živočichů,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Marta Machková.

„Chceme, ať zůstane zachován reliéf té krajiny, obzvláště v těch cennějších částech, v těch mokřadech nebo v těch lučních porostech. No a předpokládáme, že tam, kde nebude zbytí a ta příroda přijde trošku zkrátka, že budou dojednána kompenzační opatření,“ dodal zástupce vedoucího CHKO Poodří Ivan Bartoš. Kolik bude plynovod stát, společnost Net4Gas zatím neví. Stavba by měla začít přibližně za čtyři roky, první kubíky plynu budou proudit potrubím v roce 2017.