Projektový den na poběžovické ZŠ

Na poběžovické ZŠ se 20. dubna vyučování přesunulo do jarní přírody. Zde se uskutečnil další projektový den zaměřený na poznávání krajiny. Někteří si vyšli do okolí Poběžovic pěšky, jiní cestovali za přírodou autobusem. Projektový den byl zaměřen na přírodní rezervace v regionu a Český les. Žáci byli rozděleni do smíšených skupin, každá z nich vyrazila na jiné místo. Nejstarší žáci si vyšlápli i na nejvyšší horu Českého lesa – Čerchov. Ti mladší se vydali do vodního světa a mohli vidět i bobry. Další žáci zamířili za ornitology, jiní zkoumali místní skály. Všechny skupiny plnily i různé tematické úkoly.