V pokusných štolách pod Štramberkem se testují účinky výbuchů

Štramberk - Jen několik desítek metrů pod Štramberkem provozuje specializovaná firma tři zkušební štoly, ve kterých se v reálných podmínkách simulují výbuchy nebo požáry uzavřených prostor. Zařízení dosud nemá v Evropě obdoby. Výsledky testů slouží hlavně ke zvýšení ochrany horníků před účinky explozí v dolech.

Na povrchu malebná zákoutí moravského Betléma, pár desítek metrů pod zemí prostory, do kterých má přístup jen několik zasvěcených lidí. Ve třech štolách v bývalém vápencovém lomu se zkouší účinky výbuchů nejrůznějších látek. „První a třetí pokusná štola slouží pro simulaci výbuchových dějů prachovzdušných směsí. Prostřední štola slouží pro měření a výstup dat do zpracování pro počítač,“ prozradil vedoucí zkušební laboratoře Robert Pilař. Štoly reálně simulují prostředí uhelné sloje. Firma v nich testuje odolnost bezpečnostních přepážek, které mají v případě exploze bránit šíření ohně a kouře důlními chodbami. „Výstupy z té simulace dávají odpověď na otázku, jak předcházet takovému vzniku výbuchu, nebo v případě, že už vznikne, jak takový výbuch eliminovat,“ uvedl ředitel VVUÚ, a. s. Libor Štroch.

Během čtyřiceti let provozu zažily štoly tisíce pokusných výbuchů. Spotřebovaly se při nich stovky tun uhelného prachu. Pracovníci firmy testují ve štolách také průmyslové trhaviny nebo simulují požáry. Podobné zařízení přitom v Evropě neexistuje. Také proto se specialisté firmy podílejí i na vyšetřování důlních neštěstí způsobených výbuchem uhelného prachu.