Brňané se vydali po stopách vyhnaných Němců z pochodu smrti

Brno – V Brně si dnes připomínali násilný odsun německých obyvatel města po druhé světové válce. V posledních květnových dnech roku 1945 bylo během jediného dne z města vyvedeno 20 až 25 tisíc Němců. Fórum pro česko-rakouský dialog uspořádalo k výročí odsunu výpravu po stopách takzvaného pochodu smrti z Brna do Pohořelic, letos už pošesté.

Pietní pochod zahájili v deset hodin dopoledne v areálu augustiniánského opatství na Starém Brně sami pamětníci vyhnání z Brna. Po původní trase se odtud vydal průvod v jedenáct hodin přes Modřice, Rajhrad a Ledce ke kříži na místě hromadného hrobu obětí pohořelického sběrného tábora, kam dorazí k sedmé hodině večerní. „Letos se této pietní akce zúčastnilo bohužel jen 15 lidí, z čehož bylo osm přímých pamětníků tragických událostí,“ uvedl organizátor Jaroslav Ostrčilík.

Jejich symbolický akt je připomínku osudu tisíců pochodujících, kteří museli v poválečné protiněmecké atmosféře nuceně opustit své domovy. Jejich cílem byl více než 30 kilometrů vzdálený sběrný tábor v Pohořelicích. Účastníci vzpomínkového pochodu se dnes vydali po jejich stopách. Pietní setkání zakončí položením kytice u kříže na místě hromadného hrobu právě v Pohořelicích. „Když přijde na počty obětí, historické prameny se dodnes rozcházejí - nejnižší odhady mluví o třech mrtvých, kteří zahynuli během pochodu. Ve sběrném táboře pak zemřely další stovky lidí, většinou na nemoci či vyčerpání,“ dodal Ostrčilík. 

„Důsledky poválečného bezpráví nás stále pronásledují. Jsou důležitým zdrojem zásadních nešvarů naší společnosti, tedy neschopnosti sebereflexe či pokřiveného vztahu k právu a spravedlnosti. Nepřímo tak spoluurčují i náš vztah k Romům nebo Evropské unii,“ řekl organizátor akce Jaroslav Ostrčilík.