ČT: Antimonopolní úřad posvětil zrušení tendru na opravu vodovodů

Brno – Zrušení tendru na rekonstrukci vodovodů ve Znojmě bylo podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v pořádku. Vodovody a kanalizace (VAK) Znojemska se ho rozhodly zrušit poté, co čelily kritice, že deset firem bylo vybráno losováním, a jedna z firem si podala stížnost. Antimonopolní úřad teď odmítl stížnost jiné firmy, podle které nebyl ke zrušení tendru důvod. Krok vodárenského svazku tak formálně odsouhlasil.

V polovině prosince vzešlo losováním z dvaadvaceti přihlášených firem deset, které se mohly o obří zakázku na rekonstrukci vodárenské soustavy ucházet. VAK se snažily o maximální transparentnost – při losování byla použita neprůhledná nádoba, každá z firem měla možnost překontrolovat jednotlivé losovací lístky, po celou dobu byli přítomni zástupci vodárenského svazku, stavebních firem, notář i novináři.

Firmy měl původně losovat starosta, ale kvůli možné podjatosti se toho vzdal. „Chceme udělat losování dostatečně transparentní, a především se nechceme dopustit žádné procesní chyby, kvůli které by potom antimonopolní úřad zakázku zrušil,“ vysvětloval tehdy starosta Znojma Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

Z rozhodnutí ÚOHS

„Úřad shledal způsob losování v rozporu se zásadou transparentnosti. Losovací lístky byly pravděpodobně připraveny již před zahájením aktu losování, a to bez jakékoliv kontroly notáře a zájemců.  Dále není zřejmé, jakým způsobem byly hlasovací lístky před jejich složením zkontrolovány a jak byly složeny, či jakým způsobem byly hlasovací lístky v losovací nádobě promíchány.“

„Podstatné je, že existuje reálná možnost, že k určitému ovlivňování mohlo dojít, a tedy vyvstala pochybnost o řádnosti a férovosti losování.“


Přesto si jedna z neúspěšných firem kvůli takzvané losovačce podala stížnost. Svazek čelil ostré kritice, a proto rozhodl o zrušení celého tendru. To opět rozdmýchalo vlnu nesouhlasu. „Nesouhlasil jsem s tímto postupem, podle mě je protizákonný,“ uvedl starosta Jevišovic Pavel Málek (ODS) důvod, proč ze svazku vystoupil.

Podobně zareagovaly i stavební firmy OHL ŽS a Skanska, které podaly stížnost k ÚOHS. První stížnost úřad z procesních důvodů nepřijal, druhou teď zamítl. „Pokud úřad získá jakékoliv pochybnosti, je povinen zadávací řízení zrušit. My jsme pochybnosti našli, tak jsme ho zrušili,“ vysvětlil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj.

Podle firmy Skanska chyba v zápisu nezpůsobí netransparentnost losování

Firma Skanska, která stížnost podala, ale s rozhodnutím úřadu zásadně nesouhlasí a chce se proti němu odvolat. „Úřad rozhodl, že losování bylo netransparentní kvůli nedostatkům v notářském zápisu. Nesouhlasíme s argumentací, že chyba či nedostatek v zápisu může zapříčinit netransparentnost samotného losování,“ reagovala mluvčí společnosti Skanska Lucie Nováková.

Na půlmiliardovou vodárenskou zakázku už běží nový tendr. V něm by měly rozhodovat cena a doba výstavby. A právě druhé kritérium opět budí pochybnosti, zda není ušité na míru konkrétní firmě. Jasněji bude během příštích týdnů, kdy komise nabídky vyhodnotí a určí vítěze.