Noc kostelů v Košticích

Noc kostelů se v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích mohla tentokrát uskutečnit přímo v prostorách kostela, a to díky občanskému sdružení Vožekovo, které v loňském roce provedlo zajištění jeho statiky. Romantika svícemi ozářené budovy přilákala v pátek 1. června mnoho zvědavců. Venkovský kostelík zaplněný k prasknutí uvítal nejen občany Koštic, ale i přilehlých obcí a dokonce několik chatařů a chalupářů.

Program zahájily děti z koštické školy, pod vedením učitelky pí Šubrtové nejprvé dojaly obecenstvo k pláči písní Chválím tě, země má. Poté zahráli několik skladeb pro zobcovou flétnu. Osvědčený libochovický pěvecký sbor Melodie přednesl několik světských i duchovních písní a přiměl přítomné k frenetickému potlesku, takže byl nucen přidávat. Jeho vedoucí je koštická občanka Anna Skalská, která se valnou měrou zasloužila o založení Vožekova sdružení a o práce na opravách dříve nepřístupného kostela.

Po skončení koncertu si mohli návštěvníci prohlédnout interiér kostela včetně vedlejších prostor a kůru s historicky cennými varhanami. Mohli se seznámit s různými typy kněžských ornátů včetně způsobu jejich použití podle barvy. Členky Vožekova sdružení přítomné informovaly o postupu prací při opravách kostela a o příštích aktivitách svého spolku, v neposlední řadě poděkovaly za příspěvky a dary na obnovu této dominanty obce Koštice. 

Irena Hellerová, Koštice

/*json*/{"map":{"lat":50.392323354749,"lng":13.914184570312,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.405016556066,"lng":13.949203491211,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/