První výtvarná výstava v plynojemu Gong: Diplomanti 2012

Ostrava - Prostory ostravského plynojemu Gong v Dolní oblasti Vítkovice se po prvních koncertech poprvé otevírají také výtvarnému umění. Akcí Diplomky 2012 se tam představí diplomanti Fakulty umění Ostravské univerzity.

„Třicet autorů a autorek se vyjadřuje v široké škále médií, takže na výstavě budou malby, grafický design, objekty, videoinstalace i autorské knihy,“ uvedla mluvčí univerzity Eva Kijonková.

Jeden student také představí svůj koncept propagace neexistující ostravské Kunsthalle. „Protože součástí této diplomové práce byl i model Kunsthalle vycházející z loga Ostravy, byla do modelu spontánně domluvena první miniaturní výstava,“ uvedl Jiří Ptáček, který je kurátorem výstavy. O výstavu ve výstavě se slíbil postarat ostravský výtvarník, performer a pedagog Fakulty umění Jiří Surůvka, pro kterého speciálně je chybějící městská galerie velké téma.

Vernisáž výstavy je ve čtvrtek v 18 hodin. „Výtvarníky slavnostně uvede do nových ostravských prostor děkan Fakulty umění Zbyněk Janáček spolu s předsedou předsednictva sdružení Dolní oblast Vítkovice Jiřím Michálkem,“ dodala Kijonková.

Zájemci si mohou práce studentů v plynojemu prohlédnout do 1. července. Je tam otevřeno denně, ve všední dny od deseti do osmnácti hodin večer, o víkendech od třinácti do osmnácti hodin.

Budova historického plynojemu zrekonstruovaná podle návrhu architekta Josefa Pleskota na multifunkční aulu, byla poprvé zpřístupněna veřejnosti 1. května.