V Syrovicích načerno vyrůstají rodinné domy

Syrovice (Brněnsko) - V atraktivní lokalitě na okraji Syrovic nedaleko Brna staví bez stavebního povolení developer rodinné domy. Pro deset z nich už dělníci betonují základovou desku. Stavební úřad v Rajhradě proto s firmou HASAN & SONS zahájil řízení o odstranění stavby. 

Rodinné domy sice vyrůstají v lokalitě Chocholáč, kterou územní plán Syrovic vyčlenil pro bydlení. Problém je ale v tom, že zahraniční developer si neláme hlavu s potřebnými povoleními. Dělníci už na místě betonují základní desky několika budov. 

To se nelíbí ani obci, ani stavebnímu úřadu. „Firma staví bez stavebního povolení a s takovým postupem obec nesouhlasí. Na základě toho spolupracujeme se stavebním úřadem, který už věc řeší,“ řekl starosta Pavel Bauer (nez.). Úředníci zahájili řízení o odstranění stavby a na pondělí si zástupce investora dokonce pozvali na jednání, kde chtějí projednat okolnosti stavby.

Investor totiž nemá povolení ani na stavbu inženýrských sítí a veřejného osvětlení, bez nichž stavební povolení na rodinné domy ani nemůže získat. Podaná žádost na stavbu sítí neobsahovala všechny potřebné náležitosti. „Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o přerušení řízení na dobu nezbytně nutnou,“ píše se v usnesení stavebního úřadu v Rajhradě.

Z oznámení o zahájení řízení dle stavebního zákona

"(…) dle stavebního zákona nelze v současné době stavbu dodatečně povolit, protože je stavba umístěna v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu (konkrétně v dané lokalitě se nenachází veřejná technická a dopravní infrastruktura).

Dojde-li ke změně v území a stavebník či vlastník stavby vybuduje v dané lokalitě veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu na základě příslušných rozhodnutí obecného a speciálního stavebního úřadu, bude možné, aby stavebník podal žádost o dodatečné povolení stavby (…)."


/*json*/{"map":{"lat":49.077042593589,"lng":16.545367240906,"zoom":15,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.076536585409,"lng":16.540946960449,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Vyjádření zástupce developera z Fepalisu Davida Trešla

„K jistému pochybení došlo vinou nedorozumění a nepochopení v komunikaci mezi jednotlivými aktéry na straně investora (včetně osoby zmocněnce) a stavebního úřadu. Na zjednání nápravy intenzivně pracujeme.“


Zástupce developera tvrdí, že je vše v pořádku. „Vlastníkovi bylo teprve včera sděleno, že do doby vybudování příslušné technické infrastruktury a doložené reparcelace pozemků nelze stavbu povolit. Stavebník tak nyní pouze provádí nezbytně nutné práce k zakonzervování stavebních objektů,“ zareagoval na dotaz ČT zástupce developera David Trešl. Dodal, že intenzivně pracují na nápravě.