Charita zprovoznila kdysi zchátralý objekt

Ostrava - Ze zchátralé budovy v areálu bývalého dolu v Ostravě-Kunčičkách je teď chráněné bydlení. Postarala se o to Charita svatého Alexandra, která na opravy sehnala 10 milionů korun. Střechu nad hlavou najdou v objektu hlavně duševně nemocní lidé. Bydlet tam ale mohou maximálně pět let.

Může jich tu bydlet devět. Jsou duševně nemocní a pracovníci charity je učí samostatnému životu. Klienti se tu dozvědí vše potřebné, aby se dokázali postarat sami o sebe. „Učí se tady řešit si své záležitosti, mezi které patří i dluhy a nedostatek peněz a taky vypořádat se se svou psychickou nemocí,“ upřesnila sociální pracovnice Jarmila Šťukavcová. Dobu, po kterou tady mohou pobývat, ale charita stanovila nejvýše na pět let. „Zkoušíme těch 3 až 5 let, pokud to bude málo, je možnost prodloužení smlouvy, pokud to bude dostačující, o to lépe pro toho člověka,“ dodává Jarmila Šťukavcová. Areál bývalého dolu Alexandr je od roku 2001 chráněnou kulturní památkou. Na opravu objektu, který charita získala od města, proto dohlíželi památkáři. „Z hlediska památkové péče jsme velmi spokojeni úpravou všech tří objektů, které charita vlastní, to je prostě malý zázrak,“ vyjádřila se pochvalně Jana Kynclová z odboru památkové péče.

Stavba nebyla lehká. Dělníci byli nuceni den co den stavět a rozebírat lešení, aby ho uchránili před místními vandaly. „Brutálním způsobem se několikrát vloupali do toho objektu, takže jsme museli na své náklady zřídit strážní službu a ve dne v noci, v sobotu i v neděli jsme museli mít tady hlídače,“ popisuje ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta. Součástí chráněného bydlení jsou i chráněné díly. Uplatnění tu našlo 70 pracovníků. 50 z nich je zdravotně postižených, tím se charita svatého Alexandra řadí k největších zaměstnavatelům těchto lidí v regionu.