Na Bečvě se opravují břehy

Osek nad Bečvou - Speciální mechanika - dva tzv. kráčející bagry odstraňují na řece Bečvě povodňové škody z roku 2010. U Oseku nad Bečvou narušila povodeň stabilitu břehů. Povodí Moravy, které se o řeku stará, získalo na opravy dotaci deset milionů korun. Navíc už v okolí pracuje na několika menších stavbách.

Před dvěma lety se Bečvou valila padesátiletá povodeň. Při kulminaci protékalo korytem až 750 kubických metrů vody. „Po povodni v roce 2010 došlo k narušení obou břehů na řece Bečvě, proto tady provádíme sanaci těch svahů. Pokládáme tady kameny a zároveň opravujeme u jezu ty betonové zdi,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Bagry pokládají na svazích řeky kameny, které mají zabránit splavování břehů. Kromě povodní před dvěma lety se upravoval tok Bečvy i v roce 2006. Největší škody ale napáchala velká voda před patnácti lety.“ Celá stavba, která je na zhruba na dvoukilometrovém úseku v 16. lokalitách, si vyžádá asi deset milionů korun,“ prozradila Gabriela Tomíčková. Práce na Bečvě by měly skončit v září letošního roku. Na úpravách pracují bagry i na nedaleké Bystřičce v Lipové.