Začátek projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“ se blíží

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo nový projekt, který by měl pomoci udržet zaměstnanost v podnicích a posílit odborné znalosti zaměstnanců. Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu se uskuteční od poloviny září 2012 do konce srpna 2015.

„Primárním cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Firmy mohou podávat své žádosti od poloviny září. Pokud budou žádosti podány správně, nemělo by podle Drábka řízení trvat déle než měsíc. Žádost zaměstnavatele však musí splňovat několik podmínek: např. je třeba prokázat meziroční kvartální srovnání tržeb k počtu zaměstnanců s poklesem o více než pětinu, nebo že není zaměstnavatel schopen přidělovat práci v rozsahu přesahujícím pětinu týdenní pracovní doby, atd. Kritéria získání příspěvku budou pro firmy poměrně přísná.

Pokud ale bude žádost o příspěvek schválena, projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců, včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců. Podpora bude poskytována šest měsíců s možností prodloužení na 12 měsíců. Maximální měsíční mzdový příspěvek bude 31.000 Kč na jednoho zaměstnance.