Originál Charty 77 se poprvé vystavuje mimo ČR

Vídeň - Originální strojopisy Charty 77 jsou vůbec poprvé k vidění mimo Českou republiku. Klíčový dokument českých dějin druhé poloviny 20. století vystavuje vídeňský zemský soud. Ten se výrazně zajímá o lidská práva a jejich dodržování. Prezident zemského soudu viděl originály Charty letos v zimě na výstavě v Brně a rozhodl se je představit i Rakušanům.

Výstava Charty 77 ve vídeňském zemském soudu bude trvat až do konce roku. Originály klíčového dokumentu si však zájemci mohli prohlédnout jen včera na vernisáži, pak už se budou muset spokojit s faksimiliemi. Kromě strojopisu Charty jsou ovšem ve Vídni k vidění také lístky s tzv. podpisy krví. Na ty musel každý ze signatářů vlastnoručně napsat, že s prohlášením souhlasí, aby komunistický režim nemohl tvrdit, že chartisté získávají podpisy pod listinu podvodem.

Charta 77 poukazovala na to, že se v socialistickém Československu porušují základní lidská a občanská práva, k jejichž dodržování se Československo zavázalo na konferenci v Helsinkách. Do roku 1990 dokument podepsaly necelé 2 tisíce lidí ze všech sfér politického spektra.

Oficiální sdělovací prostředky socialistické éry označily Chartu za protistátní, protisocialistický a demagogický dokument. Signatáři byli popisováni jako ztroskotanci, samozvanci a agenti imperialismu. Navíc museli čelit tvrdým represím.