Policie prošetřuje zakázku na tvorbu novin Jihomoravského kraje

Brno - Policie se začala zabývat čtyři roky starým výběrovým řízením, kdy tehdejší vedení kraje vypsalo zakázku na tvorbu novin Jihomoravského kraje. Ze čtyř nabídek členové komise jednu zcela vyloučili, a nakonec vybrali nabídku firmy CCB. Její nabídka byla ale výrazně dražší než to, co nabízely zbývající dvě firmy. To je teď předmětem zájmu policie.

Zadávací podmínky veřejné zakázky specifikovaly zaměření novin tak, aby informovaly každého občana kraje o záležitostech týkajících se kraje. Přesně definovaly technické parametry novin – na jakém mají být tištěny papíře, jaký mají mít rozsah a v jakém nákladu mají vycházet. Smlouva měla trvat 48 měsíců.  Problémem ale mohou být hodnoticí kritéria, podle kterých měla cena tvořit 30 procent z celkového hodnocení, největší váhu měla „kvalita kreativního designu a obsah novin“ – celých 50 %. O zbývajících 20 procentech pak rozhodovala kvalita distribuce plošného pokrytí a rychlost distribuce.

Takto stanovené podmínky jsou předmětem kritiky. „Záleží na typu zakázky, ale cena by vždy měla mít váhu alespoň 50 procent. I v případě, že je jako hodnoticí kritérium uveden design, mělo by být přesně definováno, co si pod tím má uchazeč představit,“ řekla České televizi Radka Pavlišová z Transparency International.

Ve výběrové komisi se sešli vedle tehdejšího hejtmana Stanislava Juránka (KDU–ČSL) také jeho zástupce Milan Venclík (ODS) a předseda kontrolního výboru Václav Božek (ČSSD). Kromě politiků byli členy komise i tehdejší ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha a Jan Valoušek z kanceláře hejtmana.

Exhejtman Stanislav Juránek byl celý den na svém mobilu nedostupný, bývalý ředitel úřadu Jiří Crha nevidí na tehdejším výběru žádný problém. „O tak velké zakázce a jejich podmínkách rozhodovala krajská rada, nikoliv úředníci. Výběrové řízení se konalo v souladu s tehdy platnými zákony a způsob hodnocení je popsán v oznámení o hodnocení a vítězi veřejné zakázky, které obdrželi všichni uchazeči,“ uvedl Crha.

Po čtyřech letech vydávání Jihomoravský listů  definitivně skončí. „O vydávání periodika pro Jihomoravský kraj bylo rozhodnuto před mým nástupem do funkce hejtmana Jihomoravského kraje, a byla uzavřena v roce 2008 takovým způsobem, že prakticky vázala moji krajskou radu, že jsme čtyři roky museli smlouvu plnit. Byla sepsána tak, aby nebyla možná její výpověď až do letoška. My jsme ji ale už neobnovili. Považovali jsme ji za nevýhodnou pro kraj, a proto jsme se rozhodli, že nebudeme pokračovat ve vydávání podle této smlouvy. Do budoucna zvažujeme jiné formy prezentace,“ tvrdí dnes hejtman Michal Hašek (ČSSD).

Policie si od krajského úřadu vyžádala podklady k výběrovému řízení, aby reagovala na podnět občanského aktivisty. „Poskytneme policii plnou součinnost, pokud se na nás obrátí,“ slibuje hejtman Hašek.