Pod brněnským Špilberkem vzniklo ekocentrum Otevřená zahrada

Brno - Vybudování ekocentra přišlo zhruba na 90 milionů korun. Součástí centra je jedna z provozně nejekologičtějších staveb v zemi. Bude sídlem neziskových organizací, které v ní budou pořádat školení a akce pro veřejnost. K nim využijí i sousední zahradu s 12 zastaveními na téma ochrana přírody. Celý tento areál nazvaný Otevřená zahrada zpřístupní Nadace Partnerství na jaře 2013 také obyvatelům a návštěvníkům Brna.

Cílem této ekologické organizace bylo vytvořit ve středu města ekocentrum pro všechny generace. Pomoc veřejnosti nabídnou poradny v ekologickém domě. Lidé si od jara budou moci vyjít do zahrady na procházku, přičemž zastavení v ní by měla děti přimět k tomu, aby více rozuměly smyslu ochrany životního prostředí. Centrum, které bylo postaveno i díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí, by mělo ročně navštívit až 50 000 lidí.

Svahy pod Špilberkem tvoří rozlehlý park. V ekocentrum se proměnila část, která byla za druhé světové války vybombardována, od té doby pustla. Žili v ní jen bezdomovci ve dřevěných boudách. Snahou ekologů i vedení města bude úbočí pod hradem dále zvelebovat. Měla by na nich vzniknout cyklostezka, uvažuje se o vytvoření lanovky na Špilberk a založení vinohradu.

Budova patří k nejlepším ukázkám zeleného stavění v ČR. „Naším cílem bylo postavit modelovou zelenou budovu, která bude inspirací pro investory z veřejného i soukromého sektoru. Dosažení pasivního energetického standardu – stejně jako šetrné hospodaření s vodou nebo používání co největšího podílu obnovitelných materiálů – jsme požadovali už v zadání pro studii. Příprava nastartovala spolupráci s řadou předních technologických firem, které se budou podílet na vzdělávacích programech. Velmi důležitá je pro nás také spolupráce s vysokými školami i výzkumnými pracovišti, které se podílely na přípravě investice a budou ji využívat i pro výzkum,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Dům je možné ve všech úrovních napříč prostoupit, prohlédnout si nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu. Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. Poskytuje zázemí pro více než 60 pracovních míst odborníků z neziskových organizací a konferenční sál a jednací místnosti pro dalších 70 lidí. Součástí pasivního domu je také informační biosystém, který vytvořili grafici pomocí trávy, listů a zvadlých květin z brněnských květinářství.