Sedmnácti novým městům bude pomáhat vládní agentura

Vládní Agentura pro sociální začleňování, která podporuje města a obce při řešení problematiky sociálního vyloučení, bude v příštím roce nově působit v 17 z nich. S osmi obcemi a městy začne spolupracovat od ledna a s devíti od července příštího roku.

Málo práce, chudoba, nedobré vztahy Romů a většiny. Tyto trable tíží řadu měst a obcí. Řešit je pomáhá i vládní agentura. Brzy zahájí práci na nových místech kraje. Mezi vybraná města a obce patří např. Osoblaha, Odry, Velké Hamry, Šternberk, Frýdek – Místek a další.

Agentura bude v každém městě a obci působit po standardní dobu tří let. Během ní sestaví v obci takzvané Lokální partnerství složené ze zástupců obcí, neziskových organizací, škol, úřadů, zaměstnavatelů, policie a dalších, kteří se podílejí na sociálním začleňování. Pomůže městům a obcím sestavit strategický plán sociálního začleňování a zajistit finance pro většinu z nich. Společně se pak pokusí vytvořit postupy zaměřené na zlepšení různých aspektů života v oblasti.

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády. V současné době působí ve 24 obcích a městech České republiky.