Orchestr Janáčkovy konzervatoře zahraje Bachovo Vánoční oratorium

Ostrava - Komorní orchestr Janáčkovy konzervatoře Ostrava spolu se smíšeným pěveckým sborem připravil letos Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Nové nastudování slavnostního díla jednoho z největších skladatelů historie pod vedením dirigenta Petra Šumíka má premiéru dnes večer v Janáčkově sále ostravské konzervatoře, repríza bude následující den - 19. prosince.

Smíšený sbor tvoří Pěvecký sbor Janáčkovy konzervatoře Ostrava, Chorus Ostrava a Akademický sbor Vysoké školy báňské-Technické univerzity. Sóla zpívají Nikola Horská, Šárka Maršálková, Petr Němec a Jan Kučera.

Bach napsal toto oratorium v roce 1734 v Lipsku. Téměř třihodinové vokálně-instrumentální dílo je rozděleno na šest hlavních částí, každá z nich byla určena k provedení během jednoho z vánočních svátků od Božího hodu po klanění mudrců na začátku ledna. Bach byl od roku 1923 v Lipsku varhaníkem a byl zodpovědný za hudební život ve čtyřech kostelích, pro které připravoval skladby pro bohoslužby a různé jiné církevní příležitosti. Tak vzniklo i Vánoční oratorium.

Komorní orchestr Janáčkovy konzervatoře zahraje tři kantáty z šestidílného cyklu. Začátek koncertu je o půl sedmé večer.