Pražané si poslechnou chrámové zvony a Rybovku

Praha - Dnešní den je pro všechny křesťany připomínkou příchodu Spasitele - Božího syna na tento svět. Hod Boží vánoční - narození Ježíše Krista je hlavním vánočním svátkem. V chrámech a kostelech všech křesťanských církví bez rozdílu se konají bohoslužby oslavující narození Ježíše Krista a čtou se pasáže z evangelií, která o tom vypovídají. Na Boží hod se také rozezvučí šestiapůltunový zvon Marie v pražském Týnském chrámu. V kostele sv. Šimona a Judy zase zazní tradiční Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

Na Boží hod vánoční oslavují křesťané narození Ježíše Krista, kterého Bůh ústy proroků slíbil Izraeli jako Vykupitele 800 let před jeho narozením. Podle Bible se vydala těhotná dívka Marie se svým snoubencem, tesařem Josefem, z Nazaretu v severním Izraeli do Betléma, ležícího nedaleko Jeruzaléma, aby se tam zúčastnili povinného sčítání lidu. A tam se jí boží syn narodil. Údaj o Ježíšově narození přímo v Betlémě však historici vesměs odmítají jako legendu.

Citát z bible:

„Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo…“


I muslimové Ježíše zahrnuli do svého náboženství, ne však jako syna Božího, ale jako proroka. Židé na „svého“ Mesiáše čekají naopak dodnes. Stejně jako oni a muslimové však Vánoce neslaví ani svědkové Jehovovi, křesťany považovaní za sektu. Vánoční svátky v lidové kultuře mají ovšem předkřesťanský původ ve slavení zimního slunovratu. Do církevního kalendáře byly Vánoce jako svátky narození Spasitele zařazeny v Římě roku 336.

Se slavností Narození Páně je tradičně spojena také příprava scén narození, tzv. betlémů, které poprvé připravil roku 1223 sv. František z Assisi. Tradiční jsou také vánoční hry, připravované většinou jako pásmo scén z příběhu o Ježíšově narození a koled.

  • Nové zvony do Týnského chrámu
    Nové zvony do Týnského chrámu autor: ČT24, zdroj: ČT24
  • Česká mše vánoční
    Česká mše vánoční autor: ČT24, zdroj: ČT24

Zvon se rozezvučí v Týnském chrámu, Rybovka zazní v kostele sv. Šimona a Judy

Velké zvony, jako je Marie v Týnu nebo Zikmund v katedrále svatého Víta, mají svůj základní tón a řadu dalších alikvotních tónů. Podle Boháče je uměním rozeznít zvon tak, aby byly slyšet i další tóny. „Zvon potřebuje celou dobu zvonění trošku přidávat, trochu ubírat. Zvon je hudební nástroj, a tím pádem se na něj nedá zvonit jenom mechanicky, ale musí se poslouchat a řídit ten kyv tak, aby vyzníval co nejlíp. Když pak jede naplno, rozezní se, jako kdyby někdo preludoval na varhany,“ řekl Ondřej Boháč, který v chámu u Staroměstského náměstí zvoní už zhruba 15 let. Zkušenosti si zvoníci předávají mezi sebou.

Na Boží hod bude Marie zvonit v 9:30, 11:00 a v poledne, kdy by se podle tradice měly rozeznít zvony v celé Praze.

Betlém
Betlém

Tradiční Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, která je známá podle prvních slov textu i jako „Hej mistře, vstaň bystře“, rozezní kostel sv. Šimona a Judy. Oblíbenou pastorelu z konce 18. století přednese Komorní orchestr Pražských filharmoniků pod vedením Jaroslava Brycha a Kühnův smíšený sbor sbormistra Marka Vorlíčka. Mši uvedou ve verzi cum populo, tedy se zpívajícím publikem. Koncert pořádají pražští symfonikové.

Na Boží hod vánoční připravil orchestr FOK v kostele sv. Šimona a Judy ještě jeden koncert, tentokrát v podání souboru Musica Bohemica Praha s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem. Vedle známých českých vánočních koled v Krčkově úpravě potěší posluchače vánoční písně z barokních kancionálů, koledy staré Evropy a Krčkova Lidová mše vánoční.