Jeseník bude i v roce 2013 rozdávat porodné

Jeseník – Jesenická radnice hodlá i v příštím roce vyplácet porodné. Příspěvek 5000 korun dostane z městské pokladny každý novorozenec, porodné se přitom jinde v regionu nevyplácí.

Radnice porodné vyplácí již čtvrtým rokem, cílem je podpora mladých rodin a snaha zvýšit počet obyvatel města. Ročně přijde porodné přibližně na půl miliónu korun. Mezi zástupci města panují v otázce porodného rozdílné názory, v posledních dnech se o jeho existenci jednalo hned dvakrát.

„Poslední zastupitelstvo v prosinci schválilo setrvání u stejné částky jako v předchozím roce, což je 5000 korun. Porodné dostanou rodiče s trvalým bydlištěm v Jeseníku,“ řekla starostka Marie Fomiczewová (ČSSD).

Podle starostky v této části Olomouckého kraje stále ubývají lidé, město se tak snaží motivovat mladé lidi a vytvářet jim lepší životní podmínky. „Jesenicko a Jeseník sám trpí úbytkem obyvatel, který má dopad na život v regionu a na podílení se města na rozpočtovém určení daní. Nyní máme kolem 12.800 obyvatel, přitom v roce 1990 to bylo 15.500 obyvatel. Markantní úbytek je vidět,“ uvedla starostka. Zvláštní skupinu pak tvoří studenti, kteří se zpět do Jeseníku nevrací.

Porodné má několik podmínek. Rodiny nesmí městu dlužit za služby a matka dítěte musí mít trvalý pobyt v Jeseníku nejméně jeden rok před narozením dítěte. Před třemi lety, když město začalo porodné vyplácet, bývala částky vyšší – rodiče dostávali od města celých 10 000 korun za každé narozené dítě. O rok později ale došlo ke snížení na polovinu, v zastupitelstvu však zaznívaly hlasy, žádající úplné zrušení porodného.

Městským porodným se počet narozených dětí v Jeseníku nezvýšil, rodí se kolem stovky dětí. V jesenické porodnici, kam směřují ženy z celého Jesenicka, loni přišlo na svět 305 dětí. V porovnání s předchozím rokem to bylo o 55 novorozenců méně.