Úspory v příspěvkových organizacích: omezení provozu i propouštění

Brno - Koncem roku 2011 rozhodli zástupci Brna o plánovaných úsporách v rozpočtu města. Šetřit tak loni musely hlavně příspěvkové organizace, které získaly až o dvacet procent nižší dotace. Mahenova knihovna musela propustit jednadvacet zaměstnanců. Dům umění města Brna se na dva dny v týdnu uzavřel.

S úsporným programem se potýkala například Knihovna Jiřího Mahena, která musela zrušit čtyři ze svých poboček. U jiných zase šetření způsobilo omezení provozní doby.„Samozřejmě nás mrzí, že nemůžeme nabídnout takovou míru služeb, jakou bychom si přáli,“ přiznala ředitelka Mahenovy knihovny Libuše Nivnická.

Knihovna musela v letošním roce ušetřit dvacet procent, což je pro ni deset a půl milionu korun. Na úspory doplatilo mimo jiné také 21 propuštěných zaměstnanců. Dva a půl milionu pak ještě musela knihovna ušetřit na nákupu nových knížek, takže čtenáři na některé novinky čekali marně.

Naději do budoucna přináší možnost čerpat dotace místo od města z Evropské unie. Právě touto cestou se chce knihovna vydat. Mohla tak znovu obnovit provoz v některých svých pobočkách a rozšířit ústřední sídlo na ulici Kobližná. Vedení knihovny také oslovilo s žádostí o pomoc jednotlivé městské části. „Využíváme také dary od veřejnosti,“ popsala jeden ze způsobů rozšíření knihovního fondu Nivnická. V souvislosti s úbytkem finančních prostředků sáhlo vedení knihovny i k důslednějšímu vybírání pokut z prodlení.

Dům umění omezil otvírací dobu

K podobným opatřením sáhl také Dům umění města Brna, který omezil otevírací dobu. Letos se návštěvník výstav musel spokojit s otevírací dobou jen od středy do neděle. Provozní dobou se zavíracími dny, kterými jsou pondělí a úterý, se Dům umění města Brna přiblížil Moravské galerii, jež má také dva dny v týdnu zavřeno.

Úsporná opatření v HaDivadle: režisér i scénografem

Nejmenší brněnské divadlo se stálým souborem – HaDivadlo – musí ušetřit sice jen pět procent, ale zase po dobu osmi let. Těchto pět procent pro ně představuje půl milionu korun. „Museli jsme radikálně snížit rozpočty na premiéry. Nemohli jsme si také dovolit vyrábět žádné nové dekorace nebo kostýmy,“ řekl režisér a umělecký šéf souboru Marián Amsler.

Už nyní se vedení divadla vzdalo veškeré placené propagace. Místo papírových plakátů a pozvánek používají ke komunikaci s diváky především internet. „Zrušili jsme rauty po premiérách, kytice i služební byt, který sloužil externím spolupracovníkům,“ zmínil dopady šetření Amsler. Někteří režiséři si sami vytvářejí scénu, na spolupráci s externími scénografy nezbývají peníze.

„Snížili jsme počet premiér na letošní rok. Místo pěti budeme dělat jen čtyři,“ komentuje následky pokračujícího úsporného trendu Amsler. Na závěr dodává, že ačkoliv byl loňský rok pro HaDivadlo náročný, snažilo se vedení scény šetřit na takových místech, aby to divák nepoznal.

Šetřit musí mateřské školy i domovy pro seniory

Loňský rok byl na peníze skoupý především pro brněnské mateřské školy, muzea či domovy pro seniory. Právě tyto organizace spadají do kategorie, kde se muselo šetřit nejrazantněji. Muzeum města Brna, Dům umění města Brna nebo brněnské planetárium, všechny tyto organizace měly za úkol omezit své hospodaření po dobu dvou let, a to o celých dvacet procent.

„Pokud nebudeme kupovat žádné věci, tak se ten provoz dá udržet, ale je to skutečně na hraně. A to ani nedokážu odhadnout, jak se projeví ještě zvýšení DPH,“ komentuje s povzdechem aktuální situaci Jarmila Figurová, ředitelka Domova pro seniory Nopova, který sídlí v městské části Židenice. Část úspor se jim loni podařilo kompenzovat alespoň uzavřením výhodnějších smluv na dodávku energií. „Bohužel už nám nezbývají finance na obnovu našeho inventáře,“ uzavírá stagnující rozvoj domova důchodců Figurová.

Divadla proti změnám protestovala, vymohla si tím výjimku

Nejedna kulturní instituce zvažovala kvůli omezení dotací přechod na jinou právní formu hospodaření. Specifickou pozici v městských úsporách si vymohla například brněnská filharmonie, která měla za úkol ušetřit deset procent ze svého rozpočtu, a to po dobu čtyř let. Po mnoha protestech získalo výjimku také Národní divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla a Městské divadlo Brno. Tyto tři příspěvkové organizace musí uspořit pouze pět procent. Tento způsob zeštíhleného hospodaření ale mají divadla udržet osm let.

Město se rozhodlo uspořit část financí také prodejem Městských lázní Kopečná. Jako satisfakci ale zajistilo rekonstrukci a modernizaci jiných městských lázní na ulici Rašínova.