Tři králové opět chodí od domu k domu

Ostrava - Charita Česká republika letos již po třinácté pořádá Tříkrálovou sbírku. Ta letos probíhá od 2. do 15. ledna. Tři králové budou přispěvatelům přinášet dary v podobě kalendářů a cukru, jako poděkování za pomoc pro lidi v nouzi.

V Ostravě a okolí sbírku zastřešují a realizují Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra. Peníze, které se podaří získat, budou využity na zdravotní a sociální služby pro lidi v nouzi, lidi bez přístřeší, na podporu seniorů a pro klienty mobilního hospice, nebo například pro rozvoj chráněných dílen.

Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou koledníci – tři králové. Do ulic vyráží přibližně 270 skupinek, celkem se tedy zapojilo okolo tisícovky dobrovolníků.

V období Tříkrálové sbírky se mohou na veřejnosti objevit i koledníci, kteří nezastupují Charitu a získávají nelegálně prostředky pro vlastní potřeby. Charitní koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, které jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky disponují průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou.

„Údaje na průkazce vedoucího se shodují s údaji v jeho občanském průkazu. V případě pochybností je možné jej požádat o prokázání totožnosti,“ uvádí Marie Janková, koordinátorka sbírky v Ostravě. Charitní koledníci jsou připraveni k prokázání totožnosti.

Minulý rok Ostravané vybrali 1 306 343,- Kč. „Výnos loňské sbírky jsme využili například na rekonstrukci vstupní brány azylového domu pro maminky s dětmi, pořízení zdravotnického materiálu pro Hospic sv. Lukáše, ale i na provoz služeb pro lidi bez domova, seniory a přímou humanitární pomoc lidem v nouzi“ řekl Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Výtěžek sbírky se dělí na pět částí. Dvě třetiny se navracejí zpět do oblastních Charit, 15% putuje diecézním Charitám, 10% podpoří humanitární pomoc v zahraničí. 5% jde na podporu projektů Charity ČR, 5% je určeno na režii sbírky.

Na podporu Tříkrálové sbírky v Ostravě se uskuteční 11. 1. 2013 v 16.00 h Tříkrálová akademie ve farním kostele v Ostravě-Hošťálkovicích. Do Tříkrálové sbírky se mohou dárci zapojit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA zaslané na číslo 87 777.