Podobu veřejných prostranství v Ostravě – Porubě navrhovaly děti

Ostrava - Jak vidí ideální místo pro volný čas porubské děti, ukazuje výstava Veřejné prostory nejen očima žáků, kterou hostí galerie porubského zámečku. Pořádá ji porubská radnice ve spolupráci s ochránci přírody ČSOP Onyx. Desítky návrhů na vylepšení vzhledu parků, částí obytných zón i prostorů před základními školami doplňují fotografie už realizovaných netradičních řešení veřejných prostranství u nás i v zahraničí.

Zdroj: Úřad městského obvodu Poruba Autor: Jana Končítková

„Mapování území očima dětí je cenná technika, protože pohled nejmladší generace není zatížený přemýšlením o realizovatelnosti projektů. I přesto, že děti nemusejí při ztvárnění svých vizí přemýšlet o tom, jak zajistit finanční prostředky, jsou pro nás tyto návrhy přínosem. Můžeme z nich alespoň částečně vycházet při přípravě našich investičních záměrů,“ uvedl starosta Poruby Lumír Palyza. 

Žáci z osmi porubských základních škol své návrhy tvořili na deseti tematických workshopech. „Za úkol měli odpovědět na tři základní otázky. K čemu se jimi vybraná plocha využívá nyní, k čemu by mohla být využita v budoucnu a následně měli zvolit jednu věc, kterou by v daném místě určitě chtěli,“ vysvětlila Ilona Vybíralová, odborný garant projektu.

Výsledkem je více než osmdesát plánů na vylepšení vzhledu porubských veřejných prostranství.

Výstava Veřejné prostranství nejen očima žáků potrvá do 14. ledna.