„Přichází doba, kdy hlavou státu by asi neměl být romantik a krasořečník,“ říká Karel Gott

Těsně před uzavřením volebních místností se nad smyslem historicky první přímé volby prezidenta zamyslel populární zpěvák Karel Gott. V rozhovoru pro Českou televizi řekl, že zas tak velký rozdíl mezi přímou a nepřímou volbou nevidí. Podle něj jde v obou případech o hru sféry zájmů a strany vždy řeknou voličům i zákonodárcům, co by bylo dobré. Skutečnost, že existují názory, že by se hradním pánem měl stát on sám, mu lichotí, nicméně své poslaní v životě vidí někde jinde, ale sjednat byznys by si troufl: „Neumím si představit, že bych znal všechny ty protokolární záležitosti… Zkušenosti mám, umím nějaké jazyky…, znám mentalitu některých národů. Tak si myslím, že tam bych uměl připravit půdu pro dobré jednání.“

Jaký je váš názor na přímou volbu prezidenta?

Je pro mě ctí stát na tomto místě v tak významný den. Myslím si, že přichází doba, kdy hlavou státu by asi neměl být romantik a krasořečník, ale někdo, kdo řekne pravdu, kdo stmelí národ a bude akcentovat ekonomiku. Přestože je přímá volba, což vlastně znamená, že stát vkládá odpovědnost na nás. My se tedy potom musíme podívat na sebe do zrcadla a říct 'udělal jsem dobře, je to má zásluha', anebo nadávat sami sobě. Ačkoliv jsou stejné věci, jako při nepřímé volbě, jako vlivy vedení různých stran, které doporučují svým voličům, koho by měli volit… tam je zase výměnný obchod, samozřejmě, tak jako byl.

A v principu si myslíte, že ta přímá volba je správně, nebo volba měla spíš zůstat na zákonodárcích?

Já myslím, že v podstatě je to jedno, protože jde opět o hru sféry zájmů a vůdci stran opět řeknou svým voličům, co by bylo dobré. Pak jsou podprahová doporučení, média mají veliký vliv na občany.

Promiňte, ale jde také o lidi ze šoubyznysu – narážím na to, že řada z nich v posledních dnech kampaně podpořila některé kandidáty, už jen tím, že vystupují na jejich koncertech. Požádal třeba vás některý kandidát, abyste mu takto pomohl?

Nebyl jsem tentokrát požádán, protože všichni o mně vědí, že to nedělám… Já osobně bych uvítal hlavu státu, která umí reprezentovat náš stát v zahraničí, zná mentalitu, umí být empatická, tedy… umět připravit půdu pro dobrý obchod, protože dobrý obchod znamená růst ekonomiky, růst ekonomiky znamená více pracovních příležitostí pro lid.

Video Volba prezidenta 2013: Rozhovor s Karlem Gottem
video

Volba prezidenta 2013: Rozhovor s Karlem Gottem

I ve vašem oboru je to vlastně také o penězích a ekonomice. Vy sám máte zahraniční zkušenosti, občas zaznívalo 'Gott na Hrad'. Co na to říkáte?

Jistěže mně to velmi lichotí, ale neumím si to představit, protože moje poslání v mém životě je něco jiného. Dělám to, co si myslím, že umím, a to se projevuje – tady musí skromnost stranou – v úspěchu. Neumím si představit, že bych znal všechny ty protokolární záležitosti, ústavní právo. Etiketu, zkušenosti mám ze zahraničních cest, umím nějaké jazyky, a hlavně tím, že přijdu do styku s veřejností, znám mentalitu některých národů. Tak si myslím, že tam bych uměl připravit půdu pro dobré jednání a pro tu ekonomiku, která nás zřejmě bude nejvíc zajímat do budoucnosti.

To byl, pane Gotte, téměř předvolební projev, takže uvidíme za pět let, až vyprší mandát letošnímu vítězi. Byl jste vy sám volit prezidenta?

Nebyl, protože ještě nejsem rozhodnut. Počkám si, jak to dneska bude vypadat, a pak do toho vstoupím s přesvědčením, že jsem dobře uvážil. I když si myslím, že nic neovlivním. Budu ale mít dobrý pocit.

Jaký by podle vás měl být prezident jako člověk?

Měl by to být někdo, kdo umí uklidnit národ, ale zároveň říkat pravdu, jak jsme na tom. Přitom by to měl být pokračovatel tradice demokratických prezidentů.