Podle signatářů Výzvy 2013 je brněnská kultura v troskách

Brno - Na dnešním jednání brněnského zastupitelstva bylo rušno. Dorazili na něj totiž iniciátoři Výzvy 2013, kteří ostře kritizují současný stav brněnské kultury. Signatáři výzvy požadují odvolání tří odpovědných osob: náměstkyně primátora Jany Bohuňovské (ODS), předsedy kulturní komise Stanislava Michalíka (ODS) a vedoucí odboru kultury Viery Rusinkové. Podle protestujících se jedná o nekompetentní zástupce, kteří ve vedení kultury selhali.

„Loni v lednu byl přijat program rozvoje kultury v městě Brně. Po roce musíme bohužel konstatovat, že brněnská kultura je na tom ještě hůř. Stačí zmínit to, že několik brněnských institucí je bez ředitelů,“ uvádí jedna z iniciátorek výzvy Barbora Antonová. Výzvou 2013 chtějí organizátoři demonstrovat katastrofální stav brněnské kultury. Pod peticí je už sedm stovek podpisů.

Iniciátoři kritizují například netransparentní výběrová řízení na posty ředitelů významných brněnských institucí a také to, že v posuzujících komisích většinou nezasedají odborníci a koncepce jednotlivých uchazečů není veřejně známá. S tím nesouhlasí předseda kulturní komise Stanislav Michalík. „Výzva 2013 se mi zdá velice nešťastná. Já nebo paní náměstkyně jsme se scházeli jak s Brnem kulturním, tak s koordinační skupinou. V současné době jsme ustanovili poradní skupinu pro výběr ředitele Národního divadla Brno,“ argumentuje Michalík.

Iniciátorka Výzvy 2013 Barbora Antonová

„Brno má obrovský kulturní potenciál, ale veškerá kreativita je potlačována.“


Právě několikaměsíční „bezvládí“ v Národním divadle Brno je podle signatářů výzvy dokladem nepříliš stabilní brněnské kultury. Na konec ledna je v plánu druhé výběrové řízení. "Oslovili jsme některé odborníky, aby nám pomohli. Chceme s nimi probrat, jak si představují kulturu ve městě Brně. Tato skupina, kde jsou i divadelní ředitelé, se aktuálně připravuje k druhému výběrovému řízení,„ popisuje současné jednání Jana Bohuňovská. S komplikovanou situací v Národním divadle Brno souhlasí i Michalík: “Brno si zaslouží seriózní výběr. Souhlasím s tím, že pozice šéfa činohry není jednoduchá. Ale věřím tomu, že se nám v brzké době podaří situaci vyřešit."

Město preferuje výnosné akce před alternativní kulturou, kritizuje Výzva 2013

Brněnské organizace nejsou také spokojené s možností dialogu s městem. Proto svoji výzvu adresují primátorovi, brněnským radním i zastupitelům. Město podle jejich slov dává přednost jen výnosným akcím typu Ignis Brunensis či Brněnské Vánoce a na alternativní a jiné události přispívá mizivou částkou. „Mám pocit, jakoby se kopalo do vrat, která jsou celou dobu otevřená. Vždycky se někde vynoří nějaká petice nebo výzva, která mě svým způsobem mrzí,“ připouští Michalík.

Jedním z aktuálních problémů je také nedostatek financí, s nímž se potýká většina brněnských příspěvkových organizací.

Mezi další body, které zazněly na dnešním zasedání zastupitelstva, patří nespokojenost signatářů s činností Turistického informačního centra. „Už jenom to, že kulturní centrum bylo nahrazeno turistickým centrem, je na pováženou,“ upozorňuje Antonová.

Kromě funkcionalistické vily Tugendhat prý Brno další památky téměř ignoruje. Dle slov nespokojených protestujících je tak turista v Brně ochotný zůstat maximálně pár hodin, protože není dostatečně informován o kulturních možnostech moravské metropole. „Vedení Brna neumí pracovat s marketingovým potenciálem, který město má,“ myslí si Antonová.

Bavíme se o tom, kam by se kultura měla dál ubírat, brání se náměstkyně

Výzva obsahuje také stížnost na absenci kvalitního kulturního periodika o brněnské scéně nebo postesk nad ukončením filmového klubu, který fungoval v Sále Břetislava Bakaly. Brnu je pak vytýkáno také to, že se „zbavilo“ známého kina Scala. „Pracujeme na aktualizaci programu rozvoje kultury v Brně. Bavíme se o tom, co tam schází, o co kulturu ještě doplnit a jakým směrem by se měla ubírat,“ tvrdí Bohuňovská.

Za akcí Výzva 2013 nestojí žádné konkrétní občanské sdružení, jedná se o volnou iniciativu osob, které se sice angažují v kultuře, ale výzvu vnímají spíše z pohledu konzumentů brněnské kultury.