Rozrazil odhaluje ekonomickou a společenskou krizi

Brno - Divadlo Husa na provázku v Brně dnes uvede premiéru pátého pokračování scénického časopisu Rozrazil. Zaměřuje se na společenskou kritiku, podtitulem odkazuje k Masarykově eseji Naše nynější krize. Společně jej připravily tři brněnské soubory z Centra experimentálního divadla - kromě Husy na provázku přiložili ruce k dílu také tvůrci a herci Ha Divadla a Divadla U stolu.

Rozrazil vznikl koncem 80. let minulého století. „Naší generaci nedovolili vydávat vlastní časopis, tak jsme se rozhodli, že když ho nemůžeme tisknout na papír, tak to uděláme na scéně,“ řekl o zrození unikátního scénického časopisu dramaturg Divadla Husa na provázku Josef Kovalčuk.

Společně jej začaly připravovat Divadlo Husa na provázku a Ha Divadlo. „Jeho úkolem mělo být pohnout něčím ve společnosti. Podařil se nám husarský kousek, získali jsme text Václava Havla Zítra to spustíme. Havel pod tím nesměl být podepsaný, ale jako redakční rada jsme to tehdy zaštítili,“ uvedl Kovalčuk.

Rozrazil měl podle Kovalčuka koncem 80. let obrovský společenský dosah. „17. listopadu 1989 jsem ho hráli v pražském Junior Klubu. Na scénu jsme tehdy pozvali i jednoho ze studentů, který byl zmlácen na Národní třídě. Druhý den na to jsme s dalšími divadly zahájili stávku českých divadel,“ připomněl dramaturg. První díl se dočkal 43 repríz.

„Název se zrodil rychle (dnes už vlastně ani nevíme, koho to napadlo prvního)… jméno drobné květinky, co roste na břehu Svratky v sobě má něco úderného: roz-razit, to bylo přesně to, co jsme chtěli, prudce otevřít vrata, okna, snad i železnou oponu, aby sem mohl čerstvý vzduch. Model pro takový časopis jsme měli před očima – byl jím brněnský Host do domu.“ (Z historie divadelních Rozrazilů)


Zdá se, že se máme dobře, ale krize pokračuje

Ve „vydávání“ Rozrazilu pokračují divadelníci doposud, vyslovují se v něm k naléhavým problémům dané doby. Nejnovější číslo nese podtitul „O naší nynější krizi“ podle spisu T. G. Masaryka. „Pociťujeme velké společenské problémy, a to v mnoha oblastech – v politické, ekonomické, etické. Chceme vyjádřit náš intenzivní pocit, že v naší společnosti nejsou věci v pořádku, a je nutné na tento stav nějakým způsobem reagovat,“ zdůraznil Kovalčuk.

„Nemáme-li budoucnost ponechat náhodě a jejím osobám, je teď především potřeba veřejné diskuse. Blaze nám, že o našich životních potřebách můžeme a chceme jednat odkrytě, odkrytě nejen před světem, ale i před sebou samými.“ - T. G. Masaryk.


„Snažíme se pojmenovat to, co v srdcích cítíme stále naléhavěji. Říkáme si sice, že se máme dobře a nikdy nebylo líp, ale cosi zásadního, co se týká mravnosti, svědomí, naděje, je v našich životech ohroženo. Snažíme se o tom mluvit,“ dodal režisér a umělecký šéf Divadla Husa na provázku Vladimír Morávek.

Kromě Vladimíra Morávka se na pátém čísle Rozrazilu režijně podíleli také Marián Amsler, Anna Petrželková, Eva Tálská, Břetislav Rychlík nebo Barbara Herz. Mezi inscenacemi se objeví například i „Krněnské okénko“ Matěje Hollana a Jiřího Honzírka.

Dosavadní čísla Rozrazilu:

ROZRAZIL l/'88 (O demokracii) - Vznikl roku 1987, poprvé uveden v říjnu 1988 v Domě umění v Brně. Redakční kruh: Arnošt Goldflam, Zdislav Hejduk (Teatr 77 — Polsko), Josef Kovalčuk, Petr Oslzlý, Peter Scherhaufer, Eva Tálská / Další auto­ři: Vladimír Čermák, Václav Havel a Ludvík Kundera, básně V. Dyka a mladých brněnských básníků / Výtvarná spolupráce: Joska Skalník a Ján Zavarský / Hudební spolupráce: Miloš Štědroň.

ROZRAZIL 2/89 (Občanské fórum) - Uveden v prosinci 1989, původně měl být zaměřený na ekologii. Témata: O ustavení federální vlády, O roce 1968, O Václavu Havlovi, O toleranci a netoleranci, O humoru těchto dní, O Janu Skácelovi a dalších aktivitách po 17. 11. 1989. Redakční kruh: Arnošt Goldflam, Josef Kovalčuk, Vla­dimír Morávek, Peter Scherhaufer, Eva Tálská, Boleslav Polívka (při tématu O humoru těchto dní) a členové Divadla na provázku a HaDi­vadla

ROZRAZIL 3/99 (K současnosti) - Témata polistopadového vývoje. Redakční kruh: Petr Oslzlý, Janoš Krist, Petr Štindl, Eva Tálská, Radan Koryčanský, Tomáš Svoboda.

ROZRAZIL 4/06 (O Brně) - Podtitul „Brno je Brno je Brno je“, vydání tematicky věnované městu Brnu. Autoři: Milan Uhde, Jiří Jelínek, Tomáš Kafka, Zdeněk Plachý, Jiří Šimáček, Břetislav Rychlík, Miroslav Zelinský, Karel Steigerwald, Arnošt Goldflam, Milan Czerny / Režie: Jiří Jelínek, Jakub Maceček, Vladimír Morávek, Zdeněk Plachý, J. A. Pitínský, Břetislav Rychlík.