ZŠ Poběžovice hostila zástupce škol s inkluzivním vzděláváním

Na poběžovické základní škole se daří do výuky začleňovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Systém inkluzivního vzdělávání nastartoval ředitel školy se svými spolupracovníky již v roce 2008. Své výsledky představila škola koncem roku 2012 na Druhé exkurzi inkluzivních škol. Setkání zástupců škol a významných hostů začalo prohlídkou školního prostředí. Seznámili se se záměry školy a došlo i k představení organizace výuky, školního poradenského centra a práce s asistenty.

V krátkém workshopu se po prohlídce školy všichni zúčastnění měli možnost vyjádřit k získaným informacím. Odpolední část programu byla věnována besedě, kde promluvili i rodiče, jejichž děti s asistentem pracují.

Po hlavním programu následovala prohlídka nové mateřské školy.