Další zkáza pro funkcionalistickou kavárnu Savoy. Majitel vyměnil okna

Brno – Majitel kavárny Savoy v centru Brna znovu bez souhlasu památkářů změnil podobu této památky. Tentokrát nechal vyměnit dřevěná okna s dekorativními prvky za nová. Památkáři chtějí majitele potrestat pokutou a přesvědčit ho k navrácení původních oken.

Savoy je památkově chráněným domem, navíc v městské památkové rezervaci. Bez souhlasu památkářů nesmí majitel na stavbě nic měnit. „Na první pohled je vidět, že je to docela hrubý zásah – nemluvě o tom, že došlo k odstranění výrazných dekorativních prvků, které tam hrají svoji roli. Vlastník památky si je zajisté vědom toho, že postupuje protiprávně,“ vysvětlil Karel Doležel z Národního památkového ústavu v Brně.

Památkáři teď zjišťují, kdy k nepovolené výměně oken došlo. „Nepovolené akce tohoto druhu často oznámí sousedé. Oni sami museli tím martyriem projít, museli dělat kompromisy a stálo je to podstatně více peněz, aby splnili požadavky památkové péče. A když to někdo udělá jen tak, jsou naštvaní,“ vysvětlil Doležel.

S majitelem kavárny památkáři zahájí správní řízení. Chtějí mu uložit pokutu a také nařídit navrácení stavby do původní podoby. Současný majitel domu se prostřednictvím svého právního zástupce ČT odmítl vyjádřit s tím, že počká na ukončení správního řízení.

Největšího poškození se tehdejší majitel prvorepublikové kavárny dopustil při nepovolené rekonstrukci v roce 2008. Tehdy nechal přes víkend vyměnit okna a vybourat dubové dveře z 19. století. I když majitel tehdy slíbil, že se dveře po repasování vrátí, tak ani po několika letech nejsou zpátky na původním místě. Majitel v minulosti kvůli necitlivé rekonstrukci památkově chráněného objektu zaplatil už dvě pokuty.

Budova současné kavárny SavoyKavárna Savoy na nároží Jakubského náměstí patřila v době první republiky mezi nejlepší brněnské kavárny. Pro známého pražského kavárníka Jana Nekvapila současnou podobu budovy navrhl architekt Jindřich Kumpošt. Káva přestala v této kavárně vonět v 50. letech, kdy se z ní stala prodejna galanterie Výběr. Kavárna se do budovy vrátila až v roce 2008.

Podrobně historii kavárny mapuje například Brněnský architektonický manuál.