Obec Unín bývala vždy spojená s vojskem

Unín u Tišnova - Obec Unín, která má 210 obyvatel, se řadí spíše k menším vesničkám. Historicky patří k deset kilometrů vzdálenému městu Tišnov, ale podle map leží na Blanensku. Desítky let tu sídlila armáda, ale pochody vojáků jsou už minulostí. V bývalých kasárnách je dnes skladiště.

Ačkoliv se může pouhým okem zdát, že dominantou obce je nedaleká zřícenina hradu Trmačov, pozůstatky hradu se nachází už na katastru obce Hluboké Dvory. Co ale Unínu patří, jsou kasány, které leží za hranicemi obce v lokalitě, jíž se přezdívá Střela. Kasárny zbudovali vojáci v roce 1960 a obýval je útvar raketových vojsk. Vojáci z Unína odešli koncem roku 1990. Od roku 2005 spravuje bývalé kasárny obec. Nachází se v nich sklady soukromé firmy. Díky armádě vyrostly v Uníně i nové domy. Celkem osm staveb po osmi bytech.

Z Unína pochází stíhací pilot RAF Josef Bednář

Významnou osobností obce Unín je letec 312. stíhací perutě RAF Josef Bednář. Narodil se 19. července 1912. Již od roku 1939 působil v Anglii u Královského letectva, kde byl evidován jako stíhací pilot na letadle Spitfire. Za svou službu získal řadu britských válečných vyznamenání, jako i některé české medaile. Celkem třikrát získal Československý válečný kříž, dvakrát medaili za chrabrost, byl nositelem medaile Za zásluhy 1. stupně nebo Pamětní medaile československé zahraniční armády. Ačkoliv pocházel z Unína, po válce se v roce 1945 vrátil do Brna. Díky přátelům se mu v roce 1948 podařilo zavčas uprchnout zpět do Anglie. Odtud se později přestěhoval do Spojených států. Zemřel v květnu roku 1971 v New Yorku.


Historickou dominantou obce je bezesporu barokní kostel sv. Petra a Pavla. První zmínka o prastaré dřevěné faře pochází z roku 1371. Kde však přesně původní kostelíček stával, není jasné. Zděný kostel se v Uníně nachází od roku 1792. Přilehlý kostelní hřbitov se přestal používat už na konci 19. století. Od Roku 1900 se pohřbívá na tzv. nový hřbitov, který se nachází asi 300 metrů severně od obce.

Unín se dříve jmenoval Ynyn

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341, kořeny původní osady tedy sahají až do 14. století. V centru obce stávalo kdysi tzv. Hradisko, v jehož rámci vznikly i první čtyři lány, jež náležely pánům z Trmačova. Původní jméno obce bylo Ynyn, už v roce 1718 se však setkáváme s úpravou na jméno Unin. O dva roky později vznikla částečná zkomolenina na Hunin, avšak od roku 1924 nese obec název Unín.


Vlastní školou se Unín může pochlubit již do roku 1779, kdy do nově zřízené školy putovaly děti i z nedalekých obcí, kterými jsou Hájek, Bukovice, Rohozec či Jamné. Tyto obce si vlastní školy zřídily po roce 1888.

Většina obyvatel se dle historických pramenů věnovala zemědělství. Z řemesel se tu vyskytovali především tesaři, zedníci či dřevorubci. Od prvních dvou usazených obchodníků se začala ves postupně rozvíjet. Před první světovou válkou fungovala v Uníně sýrárna a mlékárna. Mezi lety 1904 a 1955 existovala v obci samostatná četnická stanice. Od roku 1960 tu má svou pobočku i Česká pošta. Místní ale za památku považují i hospůdku za kovárnou.

/*json*/{"map":{"lat":49.368513474485,"lng":16.482582092285,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.381702265085,"lng":16.492710113525,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/