S příchodem víkendu se v kraji zlepšilo ovzduší

OSTRAVA - Nečistot v ovzduší Moravskoslezského kraje výrazně ubylo. Přesto zatím zůstávají průměrné denní koncentrace polétavého prachu PM10 na všech měřicích stanicích nad limitem.

Nejhorší situace byla dnes v 06:00 v Ostravě-Zábřehu, kde měřicí stanice vykazovala hodnotu průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu 87 mikrogramů na metr krychlový, a v Bohumíně na Karvinsku, kde bylo naměřeno 85 mikrogramů. Limit je přitom 50 mikrogramů na metr krychlový.

Ještě v pátek ve 13:00 však na těchto stanicích činila průměrná denní koncentrace 189 respektive 207 mikrogramů na metr krychlový. Aktuální hodinové koncentrace polétavého prachu jsou na většině z 16 měřicích stanic v kraji dobré a pohybuji se nejčastěji mezi 29 a 41 mikrogramy na metr krychlový.

Výjimkou je Český Těšín na Karvinsku, kde údaj z 07:30 ukázal hodinovou koncentraci 122 mikrogramů na metr krychlový. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou v kraji pod limitem.Podle meteorologů se dnes imisní situace bude ještě zlepšovat.

„Během dnešního dne předpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci mírné zlepšení celkové imisní situace, hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se budou s velkou pravděpodobností pohybovat mírně nad hodnotou imisního limitu,“ uvedli meteorologové.

Moravskoslezský kraj patří k místům s nejhorším ovzduším v Evropě. Množství nečistot ve vzduchu se zvyšuje hlavně v zimě. Může za to průmysl, doprava i domácí kotle, nečistoty se do ovzduší dostávají i z nedalekého Polska.