Pěstounská péče jako regulérní zaměstnání? Od ledna ano

Jižní Morava - Od letošního roku má pěstounská rodina nárok na větší zázemí a pomoc odborníků. Nově už totiž nebudou pěstouni pobírat sociální dávky, ale dostanou se do pozice regulérního zaměstnance. Díky smlouvám s krajem či obcí se pěstouni mohou dostat také k odborné pomoci pro děti.

„Máme dvě biologické děti, potom jsme si postupně vzali další čtyři děti do pěstounské péče. Každé to dítě si nese určitý problém, ale největší starost máme s nejstarší třináctiletou dcerou, kterou jsme si osvojili,“ začíná vyprávět zkušená pěstounka Iva Pavlů z Rudky u Kunštátu. „Skoro šest let jsme chodili na logopedii, aby se naučila mluvit. Momentálně je už na třetí škole,“ říká Pavlů. Problematické chování dospívající dcery je přinutilo hledat i pomoc z řad psychologů a psychiatrů. 

Aktuálně platná novela zákona nově nevnímá pěstounské rodiče jako sociálně slabé, kteří doposud pobírali sociální dávky, ale jako specifické zaměstnance, kteří budou od ledna dostávat stálý plat. Kvůli novému statusu uzavřou smlouvu s krajem, obcí či jiným subjektem, které jim také usnadní komunikaci s odborníky. „Díky novele doufáme, že s krajem uzavřeme dohodu, a to nám pomůže pro dceru najít psychologa, psychiatra – nějakou konkrétní pomoc,“ doufá Pavlů.

Pěstounských rodin je na jihu Moravy okolo šesti set. Asi dvě třetiny z nich tvoří případy tzv. příbuzenské pěstounské péče, kdy se o dítě starají například prarodiče.


Novela zákona nabízí pěstounům lepší postavení
Zdroj: ČT Brno

Pěstouni získají nárok na sociální a zdravotní pojištění

Odměna pro pěstouna není od ledna vyplácena jako sociální dávka, ale nově jako standardní plat, což znamená, že pečující lidé získají i důchodové a zdravotní pojištění. „Od 1. ledna 2013 se všichni pěstouni dostávají do situace, kdy mají s úřadem práce uzavřen pracovní poměr. Je za ně odváděno zdravotní, sociální pojištění i daň. Mají tedy stejné podmínky, jako kdyby byli zaměstnáni v jakémkoliv jiném zaměstnání,“ komentuje aktuální změnu ředitelka jihomoravského úřadu práce Marie Cacková.

O přidělení státního příspěvku nově rozhoduje úřad práce v místě, kde má pěstoun hlášeno trvalé bydliště. Všichni pěstounští rodiče tak nyní musí znovu požádat o všechny dávky, a to bez ohledu na to, kdy jim bylo dítě svěřeno do péče. Aby pěstoun získal nárok na stálý plat, musí uzavřít dohodu s krajem či obcí, které mu budou zároveň pomáhat v komunikaci s odborníky.

Peníze ze státního příspěvku mohou pěstouni využít například na odbornou psychologickou či psychiatrickou péči pro dítě nebo na financování logopedického poradenství.

Novinkou je také jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče. Jedná se o částku 25 tisíc korun, kterou získá dítě, jež bylo v době dosažení zletilosti v péči pěstouna.


Podle odhadů bude v budoucnu náhradních rodičů přibývat, ne však razantně. Vhodní pěstouni musí projít sítem přísných kritérií. I tak se objevují kritické názory, že z pěstounské péče může vzniknout výnosný byznys. Zájemci by si mohli osvojovat děti právě kvůli výhodnému postavení pěstounů. Stát si ale od aktuálně platné novely slibuje především úbytek dětí v kojeneckých a dětských ústavech. Prioritou je pro ně výchova dítěte v co nejvíce rodinném prostředí.