Firma chce dělat v Karviné průzkum těžby. „Je to pokus o drancování,“ říká radnice

Karviná – Vedení Karviné odmítá žádosti australské firmy Wildhorse Energy, která chce vytyčovat průzkumné území pro těžbu uhlí. Firma chce prý zjistit, zda by se ložiska pod městem Karviná a v okolí dala těžit metodou zplyňování, komorování, pilířování nebo stěnování. „Nevěříme, že by za průzkumnými pracemi nebyly snahy zahájit skutečnou těžbu,“ vysvětlil karvinský primátor Tomáš Hanzel, proč vedení města odmítá nechat v Karviné průzkumníky pracovat.

Mluvčí radnice Šárka Swiderová uvedla, že první žádost Wildhorse Energy už město zamítlo před rokem. Firma chtěla dělat průzkum v městských částech Hranice, Ráj, Darkov a v blízkých obcích Petrovice a Dětmarovice. „Nyní se žádosti týkají také karvinských čtvrtí Ráj, Darkov a Fryštát, což je hustě obydlená památková zóna,“ zdůraznila Swiderová.

Město, které je zničeno těžbou jako málokteré jiné, některé jeho čtvrti jsou zcela vypleněné, je v otázkách dolování velmi opatrné, i když firma údajně upustila od průzkumných vrtů. „To nic nemění na faktu, že v případě pozitivního výsledku průzkumu by měla firma přednostní právo požádat o těžbu. To absolutně odmítáme,“ prohlásil Hanzel.

Náměstek Dalibor Závacký zdůraznil, že navíc firmou navrhované technologie mají nižší výtěžnost a hrozí při nich poklesy půdy. „Je to pokus o drancování území,“ uvedl Závacký.

Problém je, že město je pouze účastníkem řízení a rozhodnutí o povolení průzkumu závisí na ministerstvu životního prostředí. A to poprvé průzkum území přes nesouhlas města povolilo. Radnice však proti tomu podala rozklad a teprve ministr Tomáš Chalupa rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Výsledek zatím není známý.

Těžit by pod Karvinou chtěla i společnost OKD. S plánem těžit pod Rájem a Darkovem neuspěla. Ve Starém Městě však vedení města těžbu striktně neodmítá. „Dobývací prostory jsou tam vytýčeny už z minulosti a žádná dohoda o těžbě zatím není uzavřena. OKD tam nemůže těžit, dokud se nedomluví se všemi majiteli dotčených domů a pozemků,“ řekla Swiderová.

Důl Karviná, závod ČSA
Zdroj: www.okd.cz