Výstava na zámku srovnává současnost a minulost Frýdku-Místku

Frýdek-Místek - Dominanty Frýdku-Místku zachycené na obrazech místních umělců vystavilo Muzeum Beskyd. Malby a grafiky, které představují pohledy na známá místa i zmizelá zákoutí města, jsou umístěné v zámecké expozici.

Do Hluboké ulice si před dvě stě lety chodili Frýdečané pro maso, koláče, klobouky nebo boty. V kupeckých domech sídlil také krejčí nebo holič a svého času i pradědeček Leoše Janáčka - soukeník.

Dnes už nejde o periferii, ale o centrum. A kupecké domy, které tehdy maloval Karel Siřínek, nejsou co bývaly. V osmdesátých letech minulého století je nahradily repliky. 

„Frýdecký zámek, Basilika Navštívení Panny Marie, kostel svatého Jana Křtitele, Kostel svatého Jošta, to jsou ty největší dominanty města,“ říká kurátor sbírky výtvarného umění Muzea Beskyd Petr Juřák. Kurátorka výstavy Marcela Černochová dodává, že cílem výstavby je oživit zámeckou expozici.

Z desítek vyobrazení kurátoři nakonec vybrali jen dvanáct. Podmínkou bylo, aby žádný z obrazů nenarušil atmosféru zámecké expozice. „Když se dívám na obrazy, které zachycují Frýdek a Místek v minulosti, tak je tam samozřejmě určitá nostalgie, stesk po tom, jak to tady kdysi vypadalo pěkně,“ říká Juřák.

Srovnat minulost a současnost Frýdku-Místku a zároveň si vychutnat prostředí zámeckých pokojů mohou návštěvníci do 28. dubna.