Senioři se stále častěji vrací do školních lavic. Dobrovolně a s nadšením

Brno – Univerzity třetího věku táhnou – přednáškové sály vysokých škol zaplňují senioři už více než dvacet let. Nově mohou vzdělávací kurzy absolvovat díky internetu i z domu. Lákají i přednáškové cykly, které v menších městech pro nejstarší pořádají především knihovny.

Být v důchodu už dávno neznamená jen v klidu svého obýváku sledovat seriály nebo luštit křížovky. Stále více seniorů se vrací zpátky do školních lavic. „Šla jsem do důchodu, tak jsem potřebovala ten mozek nějak zaměstnat. Nešlo nedělat nic, byla jsem zvyklá se učit, odjakživa mě to bavilo,“ popsala důvod, proč se na břeclavský kurz trénování paměti přihlásila, Hedvika Krejčí. Velký zájem je mezi seniory také o kurzy práce s počítačem – ty nabízí například síť center SeniorPoint.

Účastnice kurzu trénování paměti Elfrída Hladíková

„To, že člověk stárne, neznamená, že by musel trouchnivět nebo být doma a jenom chodit se psem, to by bylo trochu na mě málo.“


Zatímco v menších městech se o vzdělání seniorů starají SeniorPointy a knihovny, ve velkých jde především o univerzity. Zájemci se mohou věnovat studiu oborů, o které se celý život zajímali, ale nikdy neměli příležitost je vystudovat. V Jihomoravském kraji univerzitu třetího věku otevřelo šest vysokých škol, ve Zlínském jedna. Dohromady si mohou senioři vybrat z 215 kurzů. Těch se v loňském školním roce účastnilo přes 10 tisíc posluchačů. „Nemůžeme si stěžovat na nedostatek zájemců. Jsou tady i tací, kteří mají nabito a vyprodáno do roku 2014,“ potvrdil předseda Asociace univerzit třetího věku.

Seznam univerzit třetího věku v Jihomoravském a Zlínském kraji

Vysoké učení technické v Brně

 • Základní tříletý kurz nabízí seniorům cyklus přednášek, které v prvních dvou letech tematicky obsáhnou klíčové obory fakult VUT a ve třetím ročníku si každý posluchač vybere specializaci podle svého zájmu a věnuje se jen jednomu oboru
 • Univerzita také nabízí kurzy, které mají zlepšit počítačovou gramotnost – senioři se naučí pracovat s internetem, ale také s digitální fotografií a počítačovou grafikou.

Masarykova univerzita v Brně

 • Základní všeobecně zaměřený kurz trvá osm semestrů a senioři se v něm seznámí s tématy zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Kurz nabízí 4 okruhy: Člověk a zdraví, Člověk a umění, Člověk a příroda, Člověk a společnost
 • Na něj navazuje Nástavbový kurz, který má účastníkům pomoci při praktickém využívání dříve získaných znalostí. Po úspěšném absolvování obou kurzů senioři získají Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku, které jim bude předáno při slavnostní promoci.
 • Pro absolventy univerzity jsou připravené i další kurzy podle směru, kterému se chtějí věnovat – humanitní, zdravovědný, přírodovědný, společenskovědní a spirituální.
 • Tříletý kurz Dějiny umění a vizuální kultury mapuje nejen historii umělecké tvorby, ale také současné badatelské poznatky.
 • Roční cyklus přednášek Prevence kriminality pořádá univerzita společně s Městskou policií Brno. Cílem kurzu je seznámit seniory se způsoby, jak se chránit a bránit před kriminalitou. Policie ročně eviduje tisíce trestných činů spáchaných na lidech starších 60 let.
 • Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem univerzita organizuje cyklus patnácti přednášek z oblasti kultury, historie a přírodních věd s důrazem na témata spojená s Brnem a jeho okolím.
 • Kurz Živá teologie poskytuje seniorům příležitost k poznání vybraných otázek z teologie i dalších oborů, které se věnují duchovnímu rozměru člověka.
 • Volným pokračováním Živé teologie je vyšší kurz Spirituální dimenze člověka.
 • Šestisemestrální kurz Kulturní dědictví se specializuje na památkovou péči, kunsthistorii, ale také na management kultury, ekonomiku kultury nebo její legislativu. Tento kurz probíhá v Telči.
 • Nad rámec těchto kurzů univerzita posluchačům nabízí také krátkodobé kurzy a mimořádné přednášky

Mendelova univerzita v Brně

 • Cyklus přednášek a seminářů je rozdělený do tematických bloků, v nichž se posluchači seznámí s tématy napříč jednotlivými fakultami.
 • Na třech místech jižní Moravy – v Kyjově, Lednici a ve Znojmě - otevřela škola také pobočky Univerzity třetího věku. Seniorům, kteří žijí ve větší vzdálenosti od krajského města, tak škola nabídla možnost vzdělávat se ve svém regionu.
 • Roční kurz Naše zahrádka nabízí seniorům poznatky z oboru zahradnictví – nejen o pěstování léčivých a aromatických rostlin, ovoce a zeleniny, ale také o vínu nebo ekologii.
 • Univerzita nabízí také krátkodobé kurzy určené pro širokou veřejnost, včetně seniorů
 • podívejte se, jak vypadá výuka

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Vysoká škola připravila pro zájemce dvouletý kurz Člověk a zdravé potraviny. Studium uzavírá slavnostní promoce, při které senioři získají Osvědčení o absolvování studia.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

 • JAMU nabízí seniorům možnost absolvovat dvoudílný cyklus přednášek Jak vzniká divadlo. Cílem programu je přiblížit posluchačům divadelní umění v různých historických obdobích, ale zároveň představit specifika moderního vývoje divadla. Kurzy nabídnou seniorům také přesah do spřízněných tvůrčích disciplín, tedy do výtvarné nebo hudební tvorby.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Univerzita nabízí jednoleté přednáškové cykly, ale aby student získal Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku, musí v prvním roce projít Základním kurzem, v němž získá obecné znalosti. Ve druhém roce už si volí studijní obor, kterému se chce věnovat.
 • Mimo to mohou zájemci nastoupit na dvouleté obory Výtvarné umění, Počítače v praxi a Internet a informační média.
 • Ve druhém ročníku mohou vybírat z oborů Zdravá planeta, Region Zlín, Člověk, kultura a společnost, Vybraná témata z dějin umění a kompozice výtvarného díla, Ekonomie pro praktický život, Dřevo pro život.
 • Posluchačům Univerzity třetího věku nabízí škola také doplňkové semestrální kurzy.
 • Univerzita třetího věku pod záštitou Univerzity Tomáše Bati funguje také v Uherském Hradišti, Kroměříži nebo ve Vsetíně

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

 • Od školního roku 2011/2012 mají i senioři na Znojemsku možnost navštěvovat univerzitu třetího věku. Pod záštitou Soukromé vysoké školy ekonomické si senioři mohou rozšířit vzdělání v oblastech ekonomie, práva nebo manažerské etiky.


Boom zažívá také Virtuální univerzita třetího věku – ambiciózní projekt Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Senioři oceňují především to, že studovat mohou díky internetu z domu. Toto studium volí hlavně ti, kteří mají problémy s pohybem nebo je pro ně univerzita příliš daleko. „Pracuji, a navíc mám nemocnou maminku, takže bych nezvládala dojíždět do Brna na univerzitu. Jsem vděčná za to, že můžu na testy a přednášky jezdit jen pár kilometrů,“ popsala výhody online studia Růžena Chaloupková z Moravského Krumlova.

Do konzultačního střediska v nedalekých Suchohrdlech u Miroslavi jezdí jednou za dva týdny, přednášku si kdykoliv může znovu projít v klidu svého obývacího pokoje. Před ostrým testem si na internetu ještě vyplňuje sadu cvičných otázek.

„Podmínky splnění jsou takové, že se student musí alespoň čtyřikrát dostavit na přednášku a test k nám do konzultačního střediska, po skončení přednášek si musí napsat závěrečný test. Virtuální univerzita ale samozřejmě nabízí také individuální plány těm, kteří z nejrůznějších příčin nemohou do střediska docházet,“ vysvětlila konzultantka Virtuální univerzity třetího věku v Suchohrdlech Šárka Chaloupková.

Titul stejně jako v případě všech ostatních univerzit třetího věku senioři nezískají. Kdo si odstuduje celé tři roky, ten se na Virtuální univerzitě třetího věku může zúčastnit slavnostní promoce.

Konzultantka Virtuální univerzity třetího věku Šárka Chaloupková

Každý senior získá po závěrečném testu pamětní lis…„Při běžícím kurzu si senioři můžou vybírat z témat, která jsou v nabídce. Hlasuje se, co se bude studovat v příštím semestru. Už jsme probrali astronomii, využití a pěstování jedlých a léčivých hub, teď budeme probírat čínskou medicínu v naší zahrádce.“


Kurz brněnských kulturních organizací se zaplnil během tří dnů

O tom, že senioři mají o vzdělání enormní zájem, už ví své také čtyř brněnských kulturních institucí. Místa v tento týden otevřené Kulturní univerzitě třetího věku se zaplnila během pouhých 3 dní. „Snažíme se předvést jednak to zajímavé z města Brna, čemu se ty jednotlivé organizace věnují, ale na druhou stranu také chceme představit zákulisí jednotlivých organizací. V planetáriu se tak senioři podívají třeba do mé pracovny,“ řekl se smíchem ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Spolu s brněnskou hvězdárnou se do projektu zapojily také Knihovna Jiřího Mahena, Muzeum města Brna a Turistické a informační centrum.

„Zajímá mě Brno jako takové a nabízená témata mi přišla velice zajímavá. Chtěla jsem se něco dozvědět a teď v důchodu je na to víc času,“ řekla jedna Dobroslava Kostečková, která se kurzu účastní.

Rekordní zájem, který Brňané o kulturní univerzitu měli, instituce podpořila v myšlence přednáškový cyklus znovu otevřít i na podzim.

Neoficiální univerzity a akademie

Kulturní univerzita třetího věku v Brně 

 • Společný projekt čtyř brněnských kulturních institucí – Hvězdárny a planetária Brno, Knihovny Jiřího Mahena, Muzea města Brna a Turistického a informačního centra – nabízí zájemcům cyklus dvanácti přednášek o historii a kultuře krajského města. Studenti se podívají nejen do výstavních prostor, ale také do zákulisí institucí. Na závěr dostanou diplom o absolvování projektu.

Virtuální univerzita třetího věku  

 • Ambiciózní projekt Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze nabízí seniorům možnost získávat vzdělání z domu.
 • Na jižní Moravě jsou zatím pouze dvě konzultační střediska, kde se při studiu senioři setkávají – v Suchohrdlech u Miroslavi a ve Višňovém na Znojemsku. Ve Zlínském kraji je míst hned šest – v Rožnově pod Radhoštěm, v místních částech Uherského Hradiště Jarošov, Mařatice a Štěpnice, v Uherském Brodu a ve Vsetíně.
 • Senioři mají na výběr ze široké škály témat, co budou studovat, záleží na dohodě studijní skupiny v daném konzultačním středisku. V Suchohrdlech senioři probrali kurzy týkající se astronomie, pěstování a využití jedlých a léčivých hub nebo etiky, teď se věnují čínské medicíně.

Univerzity volného času

patří mezi další formy netradičního celoživotního vzdělávání. Navštěvovat ji mohou lidé například v Tišnově nebo Hodoníně.

Akademie třetího věku

 • Nabízí seniorům pravidelné přednášky na nejrůznější témata napříč obory. Akademie pořádají v menších městech knihovny nebo kulturní organizace. Navštěvovat je mohou lidé například ve Znojmě nebo Uherském Hradišti.