Těžaři chtějí valašskou břidlici. Ministerstvo říká, ochrana přírody má přednost

Rožnov pod Radhoštěm - Nad možnou těžbou břidlicového plynu na Valašsku visí otazník. Vláda sice těžbu metodou hydraulického štěpení hornin povolí, těžit se ale nebude moci v místech, kde by tato činnost mohla mít negativní ekologický dopad. Ministerstvo životního prostředí teď bude muset nechat žádosti těžařů přezkoumat.

Břidlice má podle odborníků velký energetický potenciál. Dá se z ní vytěžit plyn. Kromě severovýchodních Čech jsou naleziště na Valašsku. Podle těžařů je cenná hornina asi ve stovce obcí na Valašsku. Některá ložiska jsou přímo v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

„Toto území bylo Evropskou unií vyhlášeno jako evropsky významné. V případě, že by těžaři chtěli hledat břidličnatý plyn v Beskydech, tak to budou mít moc těžké,“ je přesvědčen geolog CHKO Beskydy František Šulgan.

Při metodě hydraulického štěpení, která se u dobývání zemního plynu z břidlic využívá, se do vrtů vstřikuje směs vody a chemikálií. Pro životní prostředí může těžba představovat velkou hrozbu. Obce se bojí hlavně znečištění spodních vod. „Spousta lidí tady má studny, takže se dělají vrty. A ty vrty by byly těžbou značně ohroženy,“ vysvětluje starosta Prostřední Bečvy Radim Gálik.

Podle místostarosty Rožnova pod Radhoštěm Václava Mikuška se obce asi nakonec nedokážou těžbě ubránit. „Nicméně věříme, že za nějakou dobu dojde k vývoji technologie na takovou úroveň, že těžba nebude tak riskantní,“ míní Mikuška.

Podle konzultanta těžařské firmy jsou obavy lidí zbytečné. „Tato motoda se v jisté formě v Česku používá šedesát let a nebyly s ní problémy. Jde o to, aby veřejnost i orgány získaly k těžbě důvěru,“ říká Stanislav Benada.

Ministerstvo životního prostředí obcím vzkazuje, že v Česku těžit nezakáže, ale nedovolí to všude. A Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa potvrzuje, že mu vláda uložila, aby nestanovoal žádná průzkumná území, pokud by hrozila kolize s veřejným zájmem číslo jedna, kterým je ochrana životního prostředí.

Ministerstvo teď bude znovu projednávat žádosti jednotlivých těžařských firem. A do podzimu má vládě předložit návrhy na změnu současné legislativy.