Nový skatepark v Jilemnici

V Jilemnici byl v sobotu 16. února 2013 uveden do provozu nový skatepark. Slavnostního otevření se ujala místostarostka města Jilemnice Jana Čechová, která skateparku popřála mnoho spokojených návštěvníků. Poté vystoupil duchovní otec celého projektu Tomáš Martinec a administrativní organizátorka Bohdana Augustinová.

Počátky budování skateparku nebyly vůbec jednoduché. Současný skatepark se momentálně skládá ze dvou velkých propojených hal. Do budoucna se počítá s přičleněním a úpravou posledního volného prostoru.

Již samotné otevření se těšilo velkému zájmu. Realizaci areálu s nadšením ocenili nejen budoucí uživatelé, ale i široká veřejnost. Mnoha obyvatelům Jilemnice a blízkého okolí, zejména těm mladším, se tak splnil dlouholetý sen.