Přednáška v Boskovicích - Poutnictví v českých zemích

Sál v přízemí Muzea Boskovicka ožil v úterní podvečer 19. února přednáškou na téma Poutnictví v českých zemích. Výkladu se ujal Jiří Mihola z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednášku uspořádal Orel jednota Boskovice a Město Boskovice - jmenovitě místostarostka Jaromíra Vítková, jež celou besedu organizačně připravila a převzala nad akcí záštitu.

Místostarostka Jaromíra Vítková besedu zahájila: „Dnešní setkání patří do seriálu vzpomínkových akcí k výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Město Boskovice se připojilo k oslavám již v září 2012, událost vnímáme jako významný mezník naší historie. Věrozvěstové přinesli křesťanství, vzdělání, kulturu a písemnictví na pozvání knížete Rostislava. Též boskovický rodák Tomáš kardinál Špidlík SJ ve svém díle tyto události uvádí a tvrdí, že Slované spojí celou Evropu. Staroslavný Velehrad, kde šest let působil, je nyní místem jeho posledního odpočinku.“

Jiří Mihola připomenul vztah k regionu: „Absolvoval jsem diplomovou prací o Vašem židovském městě a v nedalekém Sloupě mám babičku, jež je tamní nejstarší občankou.“

Z besedy Poutnictví v českých zemích
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Pak díky jeho vyprávění a obrázkům mohli všichni pomyslně nasednout do nejrychlejšího expresu na světě a v necelých dvou hodinách navštívit nejkrásnější poutní místa celé Moravy, především z barokní doby. „Poutě nebyly v historii jen náboženskou záležitostí, plnily především význam společenský,“ upřesnil a dodal: „Na Moravě jsou většinou mariánská poutní místa, v Čechách svatováclavská.“

Podle jeho slov vzniklo poutní místo na základě příběhu, jež nemusí být vždy pravdivý, nelze to dnes zjistit. Nejstarší jsou Tuřany, Křtiny, Hostýn, Velehrad. Uvedl i dnes zcela zapomenutá místa Telč, Jihlava, Moravský Krumlov, Znojmo, Štípa u Zlína a další. Zabrousil do Čech. Stará Boleslav a Svatá Hora u Příbrami jsou tamější nejznámější.

Starosta Orla jednoty Boskovice Jaroslav Vítek připomenul v rámci oslav 1150 výročí příchodu C+M připravovanou cyklopouť z Prahy na Velehrad a společně s ředitelkou Muzea Boskovicka Dagmar Hamalovou předali na závěr Jiřímu Miholovi novou publikaci o Boskovicích.

Luboš Sušil, Boskovice

/*json*/{"map":{"lat":49.464554089288,"lng":16.641540527344,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.494890611404,"lng":16.667633056641,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/