Vila Eugen v Karlově Studánce je po rekonstrukci

Vila Eugen architekty přivítala zápachem vlhka a kanalizace. Dům napadený dřevomorkou museli vykuchat až na holé konstrukce a vyztužit ocelí. Ze slavné historie zbylo jen původní zábradlí a prošlapané dlaždice.

K exteriéru měli architekti k dispozici alespoň nějaké podklady v podobě černobílých fotografií nebo kreseb. K interiéru však žádné vodítko nebylo. Použili tedy témata, která jsou spjatá s Karlovou Studánkou. Pro práci v interiéru si vybrali 4 prvky. Přírodu, vodu, která se stala dobrým důvodem, proč právě tady založit lázně, dále budoucnost doufající v čilý turistický ruch a historii, která odkazuje na typickou architekturu Karlovy Studánky.

Podle Zdeňka Žilky, referenta památkové péče, je tato architektura typická pouze pro Karlovu Studánku, protože je to lázeňská architektura. Vycházela z vídeňského stylu, protože Řád německých rytířů, který Karlovu Studánku vlastnil, měl svého architekta, který tento styl reprezentoval.

Po rekonstrukci získala vila i své původní jméno. Dřevěná cedule nalezená na půdě totiž prozradila, že to není ona, ale on, a tak se ze Šárky stal zase Eugen.