AVÍZO: Dopravní fakulta připravila letní školu technologie a řízení dopravy

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice připravila od pondělí 19. srpna pětidenní speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení dopravy. Patnáctka středoškoláků absolvuje pestrý teoretický i praktický program přímo v areálu pardubické dopravní fakulty. Lektoři z katedry technologie a řízení dopravy, ale i externí přednášející pro ně připravili týden plný zajímavostí ze světa železniční dopravy.

„V našem dopravním sále se seznámí s obsluhou zabezpečovacích a sdělovacích zařízení typických pro železniční síť SŽDC a vyzkouší si samostatně řídit provoz kolejiště podle připraveného jízdního řádu. V dopravním minilabu si pak nasimulují železniční provoz a ověří stabilitu jízdního řádu v programu OpenTrack. Kromě toho se frekventanti seznámí s legislativním rámcem provozování dráhy a drážní dopravy v České republice i v souvislostech s legislativou Evropské unie a s předpisy, podle nichž se železniční doprava řídí a organizuje,“ popisuje program odborné letní školy technologie a řízení dopravy její hlavní organizátor Bc. Tomáš Hodr z Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera.

„Jako odpočinkové aktivity jsme pro studenty naplánovali exkurze do expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové nebo prohlídku železničního muzea v Rosicích nad Labem,“ uzavírá nabídku dopravní letní školy Bc. Tomáš Hodr.

Dopravní fakulta zve do dopravního sálu na „Den otevřených dveří“

Letní škole technologie a řízení dopravy bude v sobotu 17. srpna předcházet Den otevřených dvěří dopravního sálu Dopravní fakulty Jana Pernera ve Studentské ulici v univerzitním kampusu v Polabinách, který pořádá katedra technologie a řízení dopravy od 9 do 17 hodin.

Letní škola
Letní škola
Více fotek
  • Letní škola zdroj: Univerzita Pardubice http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4955/495442.jpg
  • Letní škola zdroj: Univerzita Pardubice http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4955/495443.jpg
  • Letní škola zdroj: Univerzita Pardubice http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4955/495445.jpg
  • Letní škola zdroj: Univerzita Pardubice http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4955/495444.jpg

„Všichni zájemci budou mít možnost vidět v provozu výukové kolejiště ve velikosti H0 a budou si moci prohlédnout a také vyzkoušet obsluhu různých typů sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, která však místo reálných vlaků zabezpečují provoz modelové železnice,“ zve na prohlídku dopravního sálu Bc. Tomáš Hodr.

Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti 20. výročí založení Dopravní fakulty Jana Pernera, doprovodí tentýž den malé setkání zahradních a modelových železnic, které pořádá Pardubický spolek historie železniční dopravy u železničního muzea na nádraží Pardubice-Rosice nad Labem od 10 hodin. Účastníky tam přepraví historický autobus.

„Pro návštěvníky jsme připravili malé překvapení v podobě historického autobusu značky Škoda 706 RTO, který bude mezi dopravní fakultou ve Studentské ulici v Polabinách a nádražím Pardubice-Rosice nad Labem jezdit jednou za hodinu a účastníky dne otevřených dveří mezi oběma místy přepraví,“ doplňuje za organizátory Bc. Tomáš Hodr.

Letní školy pro žáky ZŠ a SŠ spolu s exkurzí do dopravního sálu pořádá Univerzita Pardubice v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.