Výstava Epicentrum: Umělecká dvojice připravila výbuchy barev i tunu kamení

Blansko - Autorská dvojice Jiří Franta a David Böhm společně vystavuje už řadu let. Celkem třikrát se také stali finalisty v soutěži o cenu Jindřicha Chalupeckého. Naposledy loni. Svojí aktuální výstavou Epicentrum, kterou prezentují v Galerii města Blanska, ale ze své tvorby částečně vybočují.

Celá výstava začíná černým blikajícím tunelem. Ten má podle autorů návštěvníka znejistit před tím, než vstoupí do samotného epicentra - do místnosti kamenných hlav. Podle výtvarníků není potřeba výstavu chápat, stačí ji vnímat pocitově. „Pocit mám takový, že už ten vchod je tajemný, jakoby do neznáma, a pak ten les kamenných lidí, je to takové dobrodružství,“ popsala své první dojmy návštěvnice Opatřilová.

Šedesátka kamenných hlav v ústřední místnosti je doplněna instalací moderního tělesa s názvem Kyklos Galaktikos. Materiál je záměrně pouze částečně opracovaný. Místo ateliérové práce tak Franta a Böhm objížděli lomy. „Objížděli jsme je třeba čtyři dny, pak když už jsme věděli, který lom, tak jsme si půjčili nákladní auto a jeli jsme tam. Nejvíc kamenů jsme vzali v lomu ve Zbraslavi,“ prozradil výtvarník David Böhm. Na výstavě je proto k vidění asi tuna nerostů.

V další místnosti Galerie města Blanska jsou k vidění velkoformátové kresby autoportrétů zaměřené na lidskou mimiku. Už před vernisáží je ale dvojice autorů upravila. Použila k tomu netradiční techniku: barvy nechala explodovat. Výbuchy zanechaly na kresbách stopy barev, které celé dílo posunuly do jiné roviny. „Chtěli jsme mít taky nějaký moment, který by byl vyrušující, možná až znehodnocující pro ty kresby, použili jsme proto balónky naplněné barvou a pak jsme je nechali odstřelit výbušninou,“ popsal postup akční malby spoluautor Jiří Franta.

Návštěva výstavy by tak měla připomenout návštěvu epicentra po konci zemětřesení. K vidění bude v blanenské galerii až do poloviny listopadu.

David Böhm se narodil roku 1982 v Praze, kde vystudoval Akademii výtvarných umění. Absolvoval také semestrální stáž v Portugalsku. Dlouhodobě se věnuje tzv. veřejnému umění (public art) a výtvarným instalacím. Od roku 2006 vystupuje v autorské dvojici s Jiřím Frantou.

O čtyři roky starší Jiří Franta je také pražským rodákem a absolventem AVU. Je členem umělecké skupiny Rafani. Mimo veřejné umění, kresbu a malbu se věnuje rovněž komiksům. Jeho kresba vychází z nadsázky, stírání měřítek a někdy také nepokrytě zesměšňuje zobrazený problém.