Slezská diakonie vytváří ručně psanou Bibli

Ostrava – Slezská diakonie se letos rozhodla vytvořit ručně psanou Bibli. Do přepisování evangelií se pustilo přes šest set lidí, a to nejen klienti jednotlivých středisek, ale i veřejnost a školy. Kniha knih by měla být hotová na konci roku.

Klienti a zaměstnanci Slezské diakonie vytvářejí originální verzi nejpřekládanější knihy na světě. „Jdeme ve stopách Cyrila a Metoděje. Tak jako oni přišli na Velkou Moravu a vytvořili písmo a přepisovali Bibli, tak i my ji přepisujeme,“ vysvětluje pastorační pracovník David Pasz. „Umožňujeme přiblížit Bibli člověku 21. století, nejenom těm motivovaným, kteří Bibli pravidelně čtou, ale i těm, kteří Bibli ještě nikdy neotevřeli,“ dodává spoluorganizátorka projektu Milana Bakšová.

O přepisování mají lidé velký zájem. Zapojily se do něj i některé základní školy. Aktivita je ryze dobrovolná a děti, které ještě neumějí psát, Bibli ilustrují. „Museli jsme děti nejdříve seznámit, oč vlastně běží. Až děti pochopily, ukázali jsme jim obrázky a děti se s radostí zapojily,“ informuje učitelka Základní školy Stonava Ellen Wawrzyková.

Projekt vznikl jako připomínka čtyřsetletého výročí od vydání Bible Kralické, tedy prvního českého překladu Písma svatého z původních jazyků. Nejedná se ale o první takovouto akci. „Přepisování Bible probíhalo po celé České republice zhruba před deseti, dvanácti lety. První verše přepisoval dokonce náš bývalý pan prezident Václav Havel,“ uvedla Milana Bakšová.

Ručně psanou verzi budou mít zatím jen evangelia. Slezská diakonie ale pro obrovský zájem plánuje, že bude v projektu pokračovat. Přepsat by postupně chtěla celou Bibli.