Oslava konce školního roku ve ŠD Slovákova v Boskovicích

Poslední týden tohoto školního roku odstartovaly děti ze školní družiny Slovákova v Boskovicích opravdu zvesela. V pondělí 23. června na ně čekala poslední narozeninová oslava uspořádaná pro děti narozené v červnu a červenci, ale všichni očekávali i speciálního hosta - kouzelníka, který dětem předvedl své umění s balónky.

V příjemném a nazdobeném prostředí venkovního areálu u školní družiny jsme nejdřív popřáli, zazpívali a předali dortíky s dárky posledním ze 120 dětí, které do naší družiny pravidelně chodí. Uzavřeli jsme tak seriál pravidelných společných oslav, kterých jsme od září připravili celkem deset s nejrůznějšími náměty.

Po poslední písničce jsme mezi námi potleskem přivítali známého kouzelníka Waldiniho, který nás přijel pobavit několika kouzly a předvést to, na co jsme se těšili nejvíc – svoje šikovné a rychlé ruce, kterými bleskově z balónků tvořil pejsky, koníky, květiny, meče, žirafy… zkrátka co si kdo přál.

A tak jsme ve veselé balónkové náladě tímto závěrečným společným odpolednem pomyslně zakončili školní rok, který jsme si v družině jaksepatří užili. Už teď si plánujeme další výlety, soutěže a zábavu…ale to už bude až po prázdninách… Krásné léto všem.

Text - Alena Koutná, ŠD Slovákova; Foto - Pavlína Henzlová; Zprávu zaslal Luboš Sušil, Boskovice