Slavnost u sochy legionáře v Mladé Boleslavi

Zborov, Vouziers, Terron a Doss Alto. To jsou místa, odkud byla vyzvednuta prsť a vsazena do mosazných schránek, které byly umístěny do památníku padlým legionářům v Mladé Boleslavi.
V pátek 20. června se na Komenského náměstí konalo shromáždění u sochy legionáře, kde Československá obec legionářská Mladá Boleslav připravila slavnostní akt s uložením schránek s prsťmi do pomníku.

Torzo legionáře bylo po dlouhá léta místem pietních vzpomínek, při revitalizaci náměstí však došlo k obnově památníku. Na vzniku sochy se podílela právě i obec legionářská.

Socha legionáře v Mladé Boleslavi
Zdroj: ČT24
Autor: Petr Prokorát


Páteční slavnostní chvíle byla doprovázena bohužel silným deštěm, podobně jako při odhalení sochy v roce 1923. Ale ani mohutný déšť neodradil přihlížející a samotné účastníky slavnostního pokládání květin, aby vydrželi společně s nastoupenými legionáři, sdružením Rota Nazdar, krojovanými baráčníky až do konce. A tak i přesto, že ze všech kapala voda, zážitek to byl moc pěkný.


Za Československou obec legionářskou promluvil Tomáš Pilvousek a báseň přednesl Jiří Filip. Přítomno bylo několik politických představitelů města. Senátor Jaromír Jermář, krajský zastupitel Karel Horčička, náměstek ministra obrany Jakub Kulhánek, ale především předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, který ve svém proslovu velmi ocenil práci místní legionářské složky.


Během doprovodného programu vystoupily mažoretky z Dobrovice, kterým hrála vojenská hudba. Na obloze přeletěly stíhačky JAS-39 Gripen. Nastoupena byla čestná stráž a vypáleny byly čestné salvy. Po skončení ceremoniálu vysvitlo opět slunce.

Text: Monika Čapková; foto: Petr Prokorát; video: Josef Školný; Zprávu zaslal Josef Školný