Poběžovické pasování na malé čtenáře

První třída poběžovické ZŠ se 4. června změnila v malé království, kde proběhlo pasování žáků na malé čtenáře. Pro tuto slavnostní chvíli si prvňáčkové připravili program, v němž předvedli, jak zvládli první třídu a jak se naučili číst. Na slavnostní slib malého čtenáře nastoupily děti před krále – pana starostu, před ředitele školy a další pozvané hosty a rodiče. Všichni malí čtenáři obdrželi na závěr i několik malých dárků včetně průkazky do městské knihovny.