Vzpomínka na malíře Zdeňka Sýkoru v Počedělicích

V sobotu 12. července se v Počedělicích na Lounsku uskutečnilo druhé setkání přátel, kamarádů a studentů doc. Zdeňka Sýkory. Tento významný český malíř měl právě v Počedělicích na břehu řeky Ohře své oblíbené místo, kam jezdil rád malovat. 

„Zdeněk miloval otevřený prostor, řeku, mraky, ticho a klid. Toto všechno vždy v Počedělicích našel,“ uvedla jeho manželka Lenka Sýkorová při loňském setkání. A zde také nechala za pomoci přátel a občanů obce zbudovat pamětní panel.

Vzpomínka na malíře Zdeňka Sýkoru v Počedělicích
Zdroj: ČT24
Autor: Ladislav Bába

Zdeněk Sýkora se narodil v Lounech a zde také celý život žil a pracoval. Zemřel 12. července 2011 ve věku 91 let. Doslova průkopníkem v mezinárodním měřítku se stal v době, když začal pracovat na ztvárnění struktur komponovaných pomocí počítače. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích v Evropě i zámoří.

Ladislav Bába, Počedělice