Folklorní soubor Furiant u krajanů v Chorvatsku

Folklorní soubor Furiant přijal pozvání do chorvatského města Daruvar a nedaleké obce Dolany. Nekonal se tedy žádný zájezd k moři, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale o účast na prestižních akcích. Především se v Dolanech slavilo 95. výročí České besedy a 70. výročí české školy. V žádném případě však nejde o tanec Českou besedu, jak jsme u nás zvyklí, ale jedná se krajanský spolek udržující český jazyk a tradice. Druhou akcí byl v Daruvaru mezinárodní dechovkový festival, kde vystupovala místní kapela, dále hosté z Maďarska a také dechová hudba Trnkovjanka se samými nadanými mladými hráči.

Počasí přálo, možná až moc, a tak se obě akce mohly uskutečnit pod širým nebem, což pořadatelé přijali s povděkem. Sobotní roztančené a sluncem zalité daruvarské náměstí s dominantou radnice a vodotryskem zaplnily dechové hudby a výše zmiňovanou Trnkovjanku v moravských krojích tanečně doprovodil soubor Furiant. Ten se tak rozcvičil na večerní oslavy v nedalekých Dolanech. Odpolední návštěva místního termálního koupaliště byla všem velikou a radostnou odměnou. Obzvláště ti mladší se u vody dobře bavili.

V osm hodin večer začal za školou v Dolanech bohatý program, v kterém kromě Furiantu vystoupil i další zástupce České republiky - poberounská staročeská kapela Třehusk. Dále pomyslné pódium patřilo daruvarskému lidovému souboru Holubička a místní České besedě. Dolanská dechová kapela hrála k dobré a taneční pohodě všech zúčastněných, na kterých byla vidět radost ze setkání.

Dolanští si však pro hosty z Česka připravili i doprovodný program na neděli, kdy se všichni podívali do místního vinařství a na Petrský vrch. Večer pak zahráli velmi pěkné a veselé divadelní představení v češtině s názvem: Dlouhý, Široká a Bystrozraký.

Z výjezdu souboru Furiant do chorvatského Daruvar a obce Dolany
Zdroj: ČT24
Autor: Josef Školný

Všem se u krajanů moc líbilo a těší se na setkání buď tady v České republice a nebo nejméně za 5 let, při dalším výročí, znovu v Chorvatsku

Text: Monika Čapková; Foto: Petr Prokorát, Alena Čížová; Zprávu zaslal: Josef Školný