AVÍZO: Přednáška o Africe na zámku v Pátku nad Ohří

V sobotu 16. srpna od 17:00 hodin se na zámku v Pátku nad Ohří uskuteční přednáška a beseda na téma Zimbabwe. Přednášet bude afrikanistka Marie Imbrová. Přednáška posluchače přenese do Zimbabwe současnosti a představí, mimo jiné, snahy Klubu přátel Tengenenge pomoci tamním dětem ke vzdělání.

Afrikanistka a sběratelka afrického umění Dr. Marie Imbrová dojíždí od roku 2005 pravidelně do komunity v Tengenenge. Nejprve se s tamní komunitou seznámila v rámci svého působení na velvyslanectví ČR v Harare, od roku 2008 do roku 2010 podnikla tři soukromé cesty do Tengenenge ze svých prostředků. Po založení Klubu přátel Tengenenge v ČR, v květnu 2010, své úsilí soustředila zejména na rozšíření možností přístupu malých dětí k okolnímu světu, na zajištění platu jejich první učitelky angličtiny, a dovezla do Tengenenge obuv pro děti, léky, knihy a hračky.

Přednášku pořádá Marie Imbrová a přátelé zámku v Pátku nad Ohří.

Jaromír Tlustý